30 de juny 2023

Litúrgia de la setmana

Diumenge dia 2:

Diumenge XIII de durant l'any o del Temps Ordinari

Jornada de Responsabilitat en el Trànsit

 

Dilluns dia 3:

Festivitat litúrgica de Sant Tomàs, anomenat Dídim (el Bessó), apòstol

 

Proper diumenge dia 9:

Diumenge XIV de durant l'any o del Temps Ordinari

28 de juny 2023

Sexualitat de parella

Tot seguit es reprodueix l’article del  President del Centre de preparació al matrimoni, Salvador Manich Bou, publicat a Catalunya Cristiana el passat 14 de juny.

La sexualitat és el mecanisme natural destinat a mantenir la pervivència de les espècies. En els éssers humans, de manera distintiva, la sexualitat pren també una dimensió moral on l’amor i l’empatia intervenen juntament amb el plaer, de manera que l’equilibri entre aquestes forces permet no només la pervivència de l’espècie sinó l’estabilitat familiar, tan necessària per a l’assoliment de la maduresa de tots els membres de la família, els fills i els pares.

Quan una parella es planteja l’amor com a projecte de vida familiar, la sexualitat pren una dimensió plena, esdevenint un diàleg íntim sense paraules (un diàleg dels cossos, Amoris laetitia, num. 284), per mitjà del qual l’amor pot créixer i manifestar-se de manera visible.

Si la parella viu la sexualitat des de l’egoisme, aquest diàleg es torna un monòleg on cadascú competeix en la satisfacció del plaer i la cerca del seu propi jo a costa de la servitud de l’altre.

No és estrany, doncs, que la relació derivi cap a la violència emocional, si no física. Per contra, quan l’elecció de projecte de vida és l’amor, la sexualitat es torna un vertader diàleg constructiu dels cossos on es cerca la felicitat de l’altre a través de l’emotivitat i del contacte físic íntim que resulta plaent per a tots dos.

Aquest intercanvi és l’adob necessari per al creixement de l’amor fecund i la millor pedagogia en l’art d’estimar (The art of loving, Erich Fromm) per als fills i per als qui ens envolten.

En el diàleg madur dels cossos han de ser-hi presents la il·lusió, la imaginació, la creativitat, l’acceptació de les decepcions, no solament de les conscients sinó també de les inconscients, la superació de la rutina, el respecte mutu i l’atenció a la situació present de l’altre (Fent camí amb les parelles, pàg. 149).

No podem ignorar que és en la pre-adolescència quan els instints sexuals bàsics queden fixats en la persona. El papa Francesc es demana si les institucions educatives han assumit el repte plantejat en el Concili Vaticà II d’establir “una educació sexual positiva i prudent” (Amoris laetitia, num. 280).

Personalment, penso que anem tard. La irrupció massiva de la pornografia violenta d’accés gratuït, disponible a les xarxes per a nens des de 10 anys, pot tenir efectes psíquics irreversibles en la pèrdua dels sentiments de compassió i d’empatia (joseluisgarcia.net). Cal que acompanyem amb cura els nostres fills en el seu creixement afectivosexual des de petits.

 

 Salvador Manich Bou – Catalunya Cristana

 President del Centre de preparació al matrimoni

26 de juny 2023

Consell pastoral de Sant Ildefons

Avui dilluns dia 26 juny hi haurà la darrera reunió del curs  del Consell pastoral de la comunitat de Sant Ildefons. En aquesta trobada, com ja es costum, s’agreix als membres que acaben,  la seva feina al llarg dels cursos que han estat consellers i es dona la benvinguda a les persones que s’incorporen al Consell.

Degut a la pandèmia, durant dos cursos gairebé no s’havien fet noves incorporacions al Consell, i també durant aquest temps alguns consellers, per causes ben justificades i legítimes, es van veure obligats a donar-se de baixa. El curs passat es va començar a normalitzar fent alguns relleus.  Enguany hi ha tres noves incorporacions i un relleu. Personalment dono les gràcies a tots els membres del Consell que s’han avingut a continuar, malgrat que alguns ja fa més de tres anys que hi són, així com als tres membres nous. I una abraçada ben forta i gràcies a Maia Salomó, que, per raons personals, ha demanat no continuar.

Josep M. Jubany

El Consell el formen:

Membres nats:

Mn. Josep m Jubany, rector

Mn. Lluis Saumell, rector emèrit*

Mn. Xavier Dou, diaca adscrit a la comunitat

Sra. Neus Palés, secretaria

Sra.  Àngels Vilarò , responsable d’àrees  d’organització*


Membres  (per ordre alfabètic)

Sra. Enriqueta Beascoa

Sr. Ignasi Bonjoch

Sr. Jordi Casacuberta

Sr. Josep M. Castillo

Sra. Ana Español

Sr. Francesc Foraster **

Gna. Mireia Galobart

Sra. Griselda Gasulla

Sr. Eduard Llorens **

Sr. Jordi Martínez

Sr. Bruno Parellada **

Sra. Rosa Rosanas

Sra. Imma Soler 

Acaba com a consellera la Sra. Maia Salomó.

 
* Són membres del Consell, que hi participen ocasionalment

** Membres de nova incorporació

24 de juny 2023

Reflexions a la Paraula de Déu

No tingueu por

Hem de situar l’evangeli d’avui en el capítol 10 de Mateu, on Jesús dona instruccions als seus deixebles i els envia a anunciar que el Regne del Cel és a prop.

Ens diu “no tingueu por”, una frase molt repetida als evangelis, com quan l’àngel Gabriel anuncia a Maria que serà la mare de Jesús, quan Jesús calma una tempesta, quan es dirigeix a Pere, Jaume i Joan després de la transfiguració, quan l’àngel es manifesta a Maria Magdalena en veure el sepulcre vuit, o quan el mateix Jesús s’apareix a les dones... Tot això ens fa pensar que sovint som porucs i no confiem prou en Déu sinó només en les nostres pròpies forces. Hem de confiar en Jesús, i també en la força de la comunitat. Compartint i alimentant la fe ens farem més forts per cercar camins de veritat.

Jesús envia els deixebles a predicar; l’església primitiva troba dificultats i moments de crisi; els predicadors seran jutjats, rebutjats i incompresos, i hi haurà moments amb ganes de fer marxa enrere. Ell els anima a no tenir por, a confiar i esperar. Tal com diu Jeremies a la primera lectura, “el Senyor em fa costat com un guerrer invencible”; Jesús sempre és al nostre costat, només cal obrir els ulls del cor per experimentar la seva presència. 

“I no tingueu por dels qui maten només el cos, però no poden matar l’ànima”. Sovint ens duren poc els ideals, els objectius, i, quan venen maldades, desistim. Ens costa sortir de la “zona de confort” i tenim por de perdre les nostres seguretats. Sovint aquesta por ens paralitza i no ens deixa sortir als carrers per manifestar a plena llum que Jesús és viu, que ens estima i ens encomana proclamar la bona notícia. Com va dir el papa Francesc, “No tingueu por d’anar i portar Crist a qualsevol ambient, fins a les perifèries existencials, també a qui sembla més llunyà, més indiferent. El Senyor busca tothom, vol que tots sentin el caliu de la seva misericòrdia i del seu amor”.

Més endavant se’ns encoratja amb expressions com “Déu us té comptats cada un dels cabells”, o “valeu més que tots els ocells plegats”. Jesús, avui i ara, ens demana ser coherents, ser testimonis, i viure sincerament la fe. ”El Senyor escolta sempre els desvalguts, no té abandonats els seus captius”. Malgrat les dificultats, busquem temps per reflexionar, per pregar, i per posar el missatge de Jesús al centre de la nostra vida.

Marisa Ballester i Josep M. Trullàs

23 de juny 2023

Litúrgia de la setmana

Diumenge dia 25 de juny:

Diumenge XII de durant l'any o del Temps Ordinari

 

Dimecres dia 28:

Commemoració litúrgica de Sant Irineu (s. II), bisbe de Lió, deixeble de Policarp d'Esmirna, màrtir i doctor de l'Església

 

Dijous dia 29 de juny:

Solemnitat litúrgica de Sant Pere (o Quefes), de Betsaida i Sant Pau (o Pol), de Tars, apòstols i puntals de l'Església (s. I). Col·lecta de l'Òbol de Sant Pere

 

Proper diumenge dia 2 de juliol:

Diumenge XIII de durant l'any o del Temps Ordinari

Jornada de Responsabilitat en el Trànsit

22 de juny 2023

Semblança de la muntanya

La calcina el sol, l’ofega la pluja, l’envaeix la boira,            

mai no es queixa de calor ni fred.

No cobra per contemplar la seva bellesa,

ni tan sols l’agraïment demana,

simplement es dona. Gratuïtament.

No és menys majestuosa si el sol l’acaricia o rep el batiment del vent.

No es preocupa que la contemplin.

No s’enfada si la trepitgen.

És com Déu: Tot ho suporta, tot ho aguanta, tot ho accepta.

Déu es comporta com ella.

Per això la muntanya és un sagrament: revela, recorda, mostra, remet...

És el llenguatge sacramental que ella no parla, però que ella mateixa és.

20 de juny 2023

Ha mort l’August Vinardell

El passat 22 de maig l’estimat August va lliurar la seva ànima al Senyor a l’edat de 99 anys. En la plenitud de la seva vida, va ser una persona molt significada de la nostra comunitat juntament amb la seva esposa, Maria Teresa Puig. Tots dos, en diferents moments, van formar part del Consell Pastoral.

Home d’extensa cultura, va ser membre del grup de Cultura i Fe, creat i impulsat per Mn. Joan Alemany quan era rector, per conciliar la fe amb els avenços culturals.

Les seves intervencions en les assemblees sempre eren raonades i enriquidores. Va ser un dels artífexs del llibre “La parròquia oberta al futur” en motiu del 50è aniversari de la nostra parròquia.

Actualment, per raó de l’edat, feia temps que no freqüentava la comunitat, però és clar que per a ells Sant Ildefons ha estat sempre la seva parròquia.

Dijous dia  29 de juny, en la missa de difunts de la parròquia, pregarem per la seva ànima. Expressem el nostre més sincer condol a la seva esposa Maria Teresa i a tota la família. Que el Senyor el tingui a la seva glòria.

18 de juny 2023

Reflexions a la Paraula de Déu

Preguem, doncs, a l’amo del sembrats que enviï més segadors

Avui l’Església ens presenta aquest bonic Evangeli de Mateu (Mt 9, 36-10, 8), on veiem, una vegada més, com n’era de misericordiós Jesús amb els qui el seguien.

Aquesta vegada no els faltava l’aliment, com a l’Evangeli de  la multiplicació dels pans i els peixos, sinó que els calia un guia: «Jesús se’n compadí, perquè estaven malmenats i abatuts com ovelles sense pastor».

I tot seguit crida els apòstols; ja veiem a Isaïes (43, 1-5) «T’he cridat pel teu nom: ets meu...» I Jesús els anomena un per un; i els dona la facultat de treure esperits malignes, curar malalties i xacres de tota mena... Allò que li han vist fer durant el temps que han caminat al seu costat.

Els envia amb tota mena de recomanacions, com han fet sempre els pares i tothom que ens estima; i els marca un límit i una darrera ordre: «De franc ho heu rebut, doneu-ho també de franc».

Ara, dos mil anys després de la crida, podem veure que la fa extensiva a tots nosaltres: per exemple,  el món mai havia tingut tants habitants i amb ells les necessitats s’han multiplicat, «Els segadors són pocs...» i va acompanyat d’un prec «Preguem, doncs, a l’amo del sembrats que enviï més segadors».

La tasca que Jesús encomana als seus deixebles i a cadascú de nosaltres és la de fer saber el seu pla d’amor, ja que «Déu és amor» (1.Jn 4,8). És l’anunci que Déu ens estima, que som fills i hereus seus.

Així doncs, cal comunicar aquest missatge d’esperança amb la paraula i els fets de consol, amistat, ajut i comprensió. En aquest món ple de guerres, epidèmies, injustícies i tota mena de patiments universals, Déu se’n val per fer present el seu amor: «Jo estaré amb vosaltres fins a la fi del món» (Mt 28, 20).                                                                                                                       

Retrocedint en el temps, al Gènesi (2,15) hi trobem « Jahvé Déu, prengué l’home i el posà al jardí de l’Edèn perquè el cultivés i el guardés». Déu Pare ja demana col·laboració.

Si mirem com estem maltractant la natura, el nostre jardí... que lluny quedem de la intenció de Déu Pare!  De segadors, hortolans i jardiners que ens volia,  què ens hem tornat?

Rosa Maria Olivella

16 de juny 2023

Litúrgia de la setmana

Diumenge dia 18:

Diumenge XI de durant l'any o del Temps Ordinari

 

Dimecres dia 21:

Commemoració litúrgica de Sant Lluís Gonzaga (Màntua 1568-Roma 1591), religiós jesuïta

 

Dijous dia 22:

A Barcelona, commemoració litúrgica de Sant Paulí de Nola (Bordeus 355-Nola 431), bisbe, ordenat prevere a Barcelona

 

Dissabte dia 24:

Solemnitat litúrgica del naixement de sant Joan Baptista, fill de Zacaries i Elisabet, parent i precursor del Senyor. És festa laboral a tot Catalunya. La misses se celebraran a les 12 del migdia i a les  8 del vespre (missa anticipada del diumenge XII de durant l'any)

 

Proper diumenge dia 25:

Diumenge XII de durant l'any o del Temps Ordinari

13 de juny 2023

Pregària comunitària del tercer trimestre


El proper dilluns dia 19, a les 20:00 hores, la comunitat de Sant Ildefons ens convida a participar en la pregària trimestral que té com  a lema  “Preguem a l’Esperit Sant per l’Església i pel nostre món”.

Tothom hi és convidat.

10 de juny 2023

Reflexions a la Paraula de Déu

“Jo soc el pa viu que ha  baixat del cel”

Avui que celebrem la festa del Corpus, totes les lectures, ens parlen de l’eucaristia i de  l’amor fratern des de diferents punts de vista.

La primera lectura, del llibre del Deuteronomi, ens explica com després de 40 anys de penúries pel desert, els israelites estan a punt d’entrar a la terra promesa. Moisès el seu cabdill, que veu la seva mort propera,  els fa unes recomanacions, com un pare fa als seus fills abans de morir. Els diu que no oblidin mai, que és el Senyor, el seu Déu, qui els ha alliberat de l’esclavatge d’Egipte i els ha salvat dels perills del desert... “Ell us ha alimentat amb el mannà, que els vostres pares no coneixien...”

El mannà és una al·legoria del valor salvador  de l’eucaristia; el poble d’Israel en la travessia pel desert, també  es va salvar gràcies al mannà  enviat per Déu.

A la segona lectura, la 1a Carta de als Corintis, Pau insta la comunitat a defugir els perills de la idolatria, molt estesa en aquell entorn i també en el nostre.  Per altra banda, havent tingut coneixement de les desavinences  entre ells  -cosa que també és habitual en el nostre temps- els demana que es reconciliïn, que s’uneixin en comunió i facin pinya. Ho diu amb aquestes paraules: “El pa és un de sol, i per això, nosaltres ni que siguem molts, formem un sol cos ja que participem d’aquest únic pa”.

L’evangeli de Joan se centra molt directament en l’eucaristia i ens explica com  Jesús,  al final de la seva vida, ens va voler deixar un regal tangible com a record per  integrar a la nostra vida, per fer-nos sentir que estem amb Ell, que Ell viu, i que Ell és amb nosaltres. Per això, va donar al pa i al vi el sentit profund del seu cos i la seva sang. Jesús amb el signe de partir el pa i oferir-nos el vi, ens dona realment tota la seva persona i la seva vida. És per això que creiem  en la “vida eterna”, perquè Jesús Ressuscitat, amb l’eucaristia entra a formar part del nostre cos i de la nostra vida.

El gest de Jesús de partir el pa , ens fa a tots iguals, ens uneix i ens agermana. És per això que l’eucaristia necessàriament ha d’anar acompanyada de la solidaritat, caritat i amor, sinó no és comunió.

Àngels Vilaró

09 de juny 2023

Litúrgia de la setmana

Diumenge dia 11:

Solemnitat litúrgica del Santíssim Cos i Sang de Crist (festa popularment coneguda com la Festa de Corpus Christi), que preval davant el diumenge X de durant l'any o Temps Ordinari

Dia de la Caritat

 

Dimarts dia 13:

Commemoració litúrgica de Sant Antoni de Pàdua (+1231), nat a Lisboa, prevere franciscà i doctor de l'Església

 

Divendres dia 16:

Solemnitat litúrgica del Sagrat Cor de Jesús

 

Dissabte dia 17:

Commemoració litúrgica del Cor Immaculat de la Benaurada Verge Maria

 

Proper diumenge dia 18:

Diumenge XI de durant l'any o del Temps Ordinari

08 de juny 2023

Dia de la Caritat

Com cada any per Corpus, Càritas Diocesana ens convida a participar a la col·lecta de la seva campanya a favor dels desfavorits de la nostra societat.

Viure el Dia de la Caritat és participar del banquet del Regne, combregar amb els valors de Jesús i el seu estil de vida; fer-nos pa i vi amb Ell per donar vida en abundància, lliurar-la per amor, i ser germans i germanes dels que més pateixen.

Des d’aquest amor que és do de Déu per a tota la Humanitat i amb el lema: “Tu hi tens molt a veure”, “tu ets oportunitat, tu ets esperança”, tu pots canviar la situació de les persones que pateixen.

Celebrem aquest dia de Corpus amb el propòsit d’interpel·lar i convidar a obrir la nostra ment i re-enfocar la mirada, per veure junts una altra realitat: la de moltes persones que viuen en la tristesa, la soledat i la pobresa.

Segons dades de la memòria de l’any passat, Càritas va arribar a 35.414 persones a través de l’acció diocesana, i a 78.683 a través dels Càritas parroquials i arxiprestals.

Amb aquesta campanya, volem animar i despertar la solidaritat i la compassió de les comunitats parroquials; junts podem treballar per un estil de vida més just, solidari i fratern. Deixem-nos mirar i tocar per la tendresa de Déu.

07 de juny 2023

Celebració comunitària del sagrament de la unció dels malalts

Enguany la celebració serà el diumenge 2 de juliol, en el marc de l’eucaristia de les 13.15 h., una mica més tard que no pas l’any passat que ho vam fer coincidint amb el diumenge de Pentecosta.

Falta encara pràcticament un mes, però avancem la data perquè totes les persones que hi estiguin interessades disposin de temps suficient per comunicar-ho a la secretaria de la Comunitat.

No és necessari que les persones amb mobilitat limitada es desplacin personalment a la parròquia, pot fer-ho qualsevol persona en el seu nom.

06 de juny 2023

Celebració comunitària del sagrament del baptisme

Es fa en diumenge a les 12 del migdia, quan les famílies ho demanen.

Els pares i mares que vulguin demanar el bateig per a les seves criatures cal que facin la inscripció personalment a la secretaria de la Comunitat en hores de despatx.

05 de juny 2023

Concert de la Coral Sîgnum

El concert serà el proper dissabte dia 10 de juny a les 18.30 h. La Coral Sîgnum assaja els dimarts a la tarda a la parròquia. 

Tots hi som convidats.

04 de juny 2023

Reflexions a la Paraula de Déu

Festa de la Santíssima Trinitat  (Jn 3, 16-18)

A la una, a les dues i a les tres! Els tres porquets i el llop. Un tamboret de tres potes. Trigonometria. Triangle equilàter. La mare fent-me el senyal de la creu al front: en nom del Pare, del Fill, de l’Esperit Sant. La Trinitat.

Llegeixo i  medito els textos d’avui. “Jo sóc el Senyor, Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l’amor”, diu el llibre de l’Èxode. I aquest Déu, que ja no és terrible ni venjatiu, com sovint ens havien fet creure que era el de l’Antic Testament, es dona, se’ns dona. Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna”.

Però... a la xerrada organitzada per Cristianisme al s. xxi, a la qual vaig assistir el proppassat dissabte, es va remarcar la dificultat creixent de creure en Déu en la nostra societat. A Déu, ningú no l’ha vist mai(Jn 1, 18). M’ajuden les paraules de Maurici Serrahima: “Déu no és només pur Existir sinó pura Presència, presència absoluta. Jesús ve a complir la presència per sempre de Déu entre els homes.”

Jesús ens ha deixat paraules i petjades en el camí. Petjades, rastres... que ens ajuden a seguir-lo. Jesús són les benaurances, la paràbola del bon samarità, la del sembrador... Jesús és la Creu i l’aparent fracàs de tot, amb els deixebles amagats i esporuguits. I les dones, les primeres a veure’l ressuscitat.

Jesús és Emmaús: a poc a poc, lligar caps i reconèixer-lo, trobar sentit a tant desconcert, aprendre a confiar del tot. Creure en Déu és poder trobar-lo a partir de qualsevol fet de la nostra vida.

La vinguda de l’Esperit omple els deixebles de coratge. Fa molts anys, jo cantava una cançó que deia: “Vine, Esperit, mestral del món”. El mestral, és un vent que renova l’aire, un vent que apropa el que és lluny, que permet veure-hi amb nitidesa. El mateix Esperit que omplia el cor de Jesús és ara amb nosaltres, habita en cada ésser humà, fent-nos buscar la pau i la fraternitat. Una força que ens empeny a  sortir de nosaltres mateixos, dels nostres refugis de petits egoismes, a renovar-nos de dalt a baix. 

I que ens fa recordar les paraules de Pau: Estigueu contents, refermeu-vos, animeu-vos, viviu en pau i ben avinguts, i el Déu de l’amor i de la pau serà amb vosaltres”.

Griselda Gasull

03 de juny 2023

Darrera reunió del curs del grup de Reflexió Bíblica

El grup de reflexió bíblica tanca el curs amb la seva darrera reunió que serà el proper dimarts dia 6, com sempre a les 19.15 h.

02 de juny 2023

Litúrgia de la setmana

Diumenge dia 4:

Solemnitat litúrgica de la Santíssima Trinitat que preval davant el diumenge IX de durant l'any o del Temps Ordinari

Dia pro Orantibus

 

Dilluns dia 5:

Commemoració litúrgica de Sant Bonifaci, bisbe de Magúncia i màrtir (+754), d'origen anglès, evangelitzador d'Alemanya

És dia festiu a la ciutat de Barcelona, coincidint en un dels dies festius de caràcter local del calendari laboral d'enguany. Hi haurà missa a les 12 del migdia

Proper diumenge dia 11:

Solemnitat litúrgica del Santíssim Cos i Sang de Crist (festa popularment coneguda com la festa de Corpus Christi), que preval davant el diumenge X de durant l'any o Temps Ordinari

Dia de la Caritat