30 de juliol 2014

Laics, religiosos i capellans defensen públicament que la doctrina avala el Dret a Decidir, per Jordi Llisterri a catalunyareligio.cat


En un auditori ple amb 400 persones representants de les desenes d’entitats cristianes que han donat suport al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, el dilluns 7 de juliol es va fer a Caixa Fòrum un acte “per reafirmar, un cop més, que la nostra tradició i la nostra doctrina no tan sols avalen el Dret a Decidir de Catalunya sinó que ens insten a defensar-lo activament”, com explicava Carles Armengol en la benvinguda.

L’acte es va obrir amb un vídeo, recull de textos sobre el catalanisme al llarg del segle XX i el magisteri sobre els drets dels pobles. S’hi recollien frases com la de Joan Pau II que afirma que “ningú no està mai legitimat a afirmar que una determinada nació no és digna d’existir”.

El gruix de la reflexió el va aportar el teòleg Xavier Morlans, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i consultor del Pontifici Consell per a la Nova Evangelització. Va explicar com la Doctrina Social de l’Església reconeix “uns drets fonamentals de les nacions” i com la jerarquia catalana ha reconegut i ha donat “fe de la realitat nacional de Catalunya”. I tot i que la doctrina social “no es pronuncia sobre els casos concrets”, Morlans va argumentar que “defensar el dret de Catalunya a decidir el seu futur polític és una opció plausible, raonada i conseqüent”.

26 de juliol 2014

Reflexions a la Paraula de Déu

Valors

M’adono que aquests dies d’abans i de després d’aquest diumenge, coincideixen les celebracions de molts sants i santes estimats i coneguts. El passat dia 22, Maria Magdalena, l’anomenada, sorprenentment, l’apòstol dels apòstols. I el dia 23, Brígida, Patrona d’Europa. Abans d’ahir sant Jaume, ahir mateix sant Joaquim i santa Anna. La setmana vinent, dimarts serà santa Marta i dijous celebrarem sant Ignasi de Loiola. Tot un mostrari de santedats prestigioses i reconegudes per a rememorar.

Les paràboles que se’ns proposen aquest diumenge són eloqüents. Parteixen d’interessos ben humans, arran de terra. Un home troba un tresor i per aconseguir-lo compra tot el camp on l’ha vist. Ha calculat que el cost del camp és menor del que en traurà de la venda del tresor i ell hi guanyarà. L’exemple de la perla és molt semblant, per a una de gran valor ha de vendre tot el que té per poder obtenir-la, -sovint l’Evangeli és exagerat com és ara l’èmfasi en aquest tot-. En aquestes dues paràboles s’hi destaca el valor de certes coses, per les quals val la pena donar-ho tot sense escatimar l’esforç. Sovint en la vida quotidiana hem de triar d’acord amb el valor del que se’ns presenta i de vegades no és fàcil discernir.

Pel que fa a l’exemple de la xarxa plena de peixos distints ja es veu que s’han de separar per a vendre’ls d’acord amb el preu que tenen. Uns són de gran qualitat i uns altres de no tanta qualitat. No es poden presentar junts al mercat. Tampoc al cel el premi serà el mateix, si és que podem parlar així. Dependrà de la qualitat que s’hagi adquirit. I tanmateix com els peixos estimats així el justos seran acompanyats pels àngels i dels altres no en voldran saber res. Costa d’entendre tenint present la bonesa infinita de Déu, però en l’Evangeli es repeteix de moltes maneres el rebuig del cel a l’entrada d’algunes persones. Pensem-hi tenint presents alguns personatges tinguts per bones persones amb els que ens puguem identificar millor i rebutgem el seu dubtós valor.

Sefa Amell

25 de juliol 2014

Temps de vacances

Potser és molt agosarat parlar de vacances en uns moments de greus dificultats per a tantes persones, però n’és el temps i el cert és que molts de nosaltres en farem, i sens dubte que per a la majoria seran molt merescudes després de l’esforç de tot un any de treball. Cal carregar piles com col·loquialment es diu.

No perdem de vista, però, tots aquells als qui les vacances els són negades simplement perquè no tenen treball i molts ni possibilitat de tenir-ne.

No ens oblidem tampoc dels malalts i dels qui sofreixen, i agraïm als membres de la pastoral de la salut la tasca especialment compromesa que fan durant aquest temps.

Aquest any tots hem fet un gran esforç de solidaritat amb els nostres germans més desvalguts, però queda molt per fer encara; confiem en les organitzacions que no tan sols no baixen la guàrdia en aquest temps d’estiu, sinó que la reforcen, Càritas ho fa, el Banc d’aliments ho fa, moltes ONG ho fan. No els deixem de banda.

23 de juliol 2014

60 anys d’ordenació sacerdotal de Mn. Manuel Tort

El passat dia 11 de juliol es van acomplir seixanta anys de l’ordenació de Mn. Manuel Tort com a prevere de l’Església. Va ser el dia de Sant Benet de 1954 i l’ordenació es va fer a Montserrat. Una efemèrides singular, un període de temps a l’abast de molt pocs, durant el qual Mn. Manuel ha viscut la seva fe com el do més preuat que el Senyor li ha donat. La seva vessant d’escriptor i poeta, que ha cultivat tota la vida, li ha valgut el reconeixement de tothom i li ha donat aquella pau i aquella serenor necessàries per viure en plenitud el seu ministeri.

El felicitem de tot cor i ens unim devotament a la seva pregària d’acció de gràcies, tot demanant al Senyor que continuï vessant sobre d’ell els seus dons.

22 de juliol 2014

Casal Sant Ildefons comença vacances

Aquesta setmana és la darrera que el Casal estarà obert per a tothom.

Del 27 de juliol fins a l’1 de setembre, el Casal romandrà tancat per vacances.

19 de juliol 2014

Reflexions a la Paraula de Déu

No hi ha abril sense espigues ni rosa sense espines

El llenguatge popular del refranyer català està ple de cites com aquesta que mostren fins a quin punt el bé i el mal són inseparables i estan obligats a conviure. Blat i jull són incompatibles entre si però creixen junts.

Els experts saben i diuen que les espigues del jull barrejades amb les del blat poden produir intoxicacions. No hi ha dubte, doncs, cal separar-les per no malmetre el blat; però això no és nou, és conegut des de temps immemorials, d’aquí la pressa d’aquells mossos que descriu l’Evangeli en veure que el jull comença a créixer enmig del blat, per proposar al seu amo tallar-lo abans de la sega, però l’home respon que no, que ja ho faran al final, aparentment amb la intenció de no malmetre el blat abans d’hora, però en realitat perquè: “llavors els justos, en el Regne del seu Pare, resplendiran com el sol”.


Déu coneix el cor dels homes i sap que ningú no és només bo ni només dolent; tan sols Déu “és només bo” i permet que blat i jull creixin junts perquè aprenguem a discernir el bé del mal, sense perdre de vista, però, que en més d’una ocasió al llarg de la vida, nosaltres mateixos podem ser jull per als altres.

El gra de mostassa i el llevat són dues mostres de signe contrari. Malgrat la seva petitesa i la seva feblesa aparent, de tots dos se’n desprèn l’enorme potencial de creixement que contenen i el fruit abundant que se n’espera.

18 de juliol 2014

Agraïment de la nostra Parròquia germana

Amb aquest escrit volem donar les gràcies a la Comunitat de Sant Ildefons per la seva solidaritat amb les persones necessitades de la Parròquia de Sant Paulí, agermanada amb vosaltres.

Amb la vostra aportació d'aliments i diners, cobriu uns moments baixos de recursos procedents d'altres llocs.

La vostra col·laboració econòmica serveix majoritàriament per la compra d'aliments, i de manera esporàdica per pal·liar situacions molt puntuals, com per exemple la compra de butà per poder cuinar, etc.

És per tot això que agraïm moltíssim la vostra col·laboració, i ens sentim fortament agermanats, tot fent Església de Jesús.

Josep Romero i l'equip de Caritas
Barcelona, 7 de juliol de 2014

16 de juliol 2014

Crònica de la darrera Assemblea del curs 2014

El dilluns dia 16 de juny se celebrà la darrera Assemblea del curs amb el tema: CLARORS I FOSCORS EN LA NOSTRA COMUNITAT. A la llum dels ensenyaments del Papa Francesc. L’objectiu d’aquesta trobada era continuar el treball iniciat en l’assemblea extraordinària del mes de maig, on el bisbe auxiliar Mons. Sebastià Taltavull presentà alguns punts del pensament del Papa Francesc sobre la parròquia.

L’assemblea començà donant la benvinguda als nous membres del Consell Pastoral i agraint la bona feina i col·laboració als qui cessaven estatutàriament.

A continuació Mn. Josep m, recordà algunes de les missions que té encomanda una comunitat parroquial La de ser presència eclesial enmig del barri, la de ser comunitat que celebra la fe i prega; la d'ensenyament i aprofundiment de la fe (especialment la catequesi); la de la caritat i atenció als malalts; així com les de tipus organitzatiu: economia, administració, informació.

Prenent com a punt de partida el llibre: La parròquia oberta al futur- on es recullen les ponències i intervencions del simposi que va organitzar la parròquia l’any 1999, amb motiu del cinquantenari de la seva fundació- destacà alguns dels trets distintius de la nostra comunitat. Com ja des del seu començament la comunitat de Sant Ildefons s’esforçà per presentar-se com una comunitat oberta als problemes reals de la gent, fidel al país i de tarannà obert. La comunitat s’identificà amb el pontificat de Joan XXIII, i la celebració del concili Vaticà II. Sant Ildefons, gràcies als molts mossens que l’han servit i a la seva comunitat, ha estat una referència per cristians inquiets. Són moltes les persones, que sense pertànyer al terme parroquial, tenen la parròquia de Sant Ildefons com la comunitat a on participen i celebren la seva fe.

14 de juliol 2014

Campaments de l’Agrupament Escolta Joan Maragall

Els monitors i responsables de l’Agrupament Escolta de la nostra comunitat ens informen de les dates i les destinacions dels campaments que aquest mes faran els diferent grups de nois i noies que el conformen:

Castors i Llúdries: Les Lloses (Ripollès) del 18 al 23 de juliol

Llops i Daines: Les Lloses (Ripollès) del 14 al 23 de juliol

Ràngers i Noies guia
: Erill la Vall (Vall de Boí) del 17 al 30 de juliol

Pioners i Caravel·les
: Algarve (Portugal) del 14 al 29 de juliol

Els desitgem un bon viatge, una bona estada i un bon retorn després de gaudir d’aquests dies que suposen un contacte amb la natura, i que vegin acomplerts els objectius que s’han proposat.

12 de juliol 2014

Reflexions a la Paraula de Déu

A la vorera del llac, Jesús parla d’una llavor que cau

Els evangelistes Mateu, Marc i Lluc (Mt 13, 1-23; Mc 4, 1-9; Lc 8, 4-8) situen Jesús en un escenari privilegiat, evocador de quietud i de pau. Mateu escriu: ‘Aquell dia, Jesús va sortir de casa i es va asseure vora el llac. Es reuní tanta gent entorn d’ell, que va haver de pujar en una barca i s’hi assegué’. L’aigua era llisa i la barca quieta i segura. Qui no voldria un lloc com aquest per a escoltar, en viu, la paraula de Déu!

El protagonista de la paràbola fou un pagès que sortí a sembrar el seu camp i llançà grapats abundosos de llavor al seu tros que, ell mateix, abans ja hauria preparat. Ara, amb la feina ja feta, pot esperar que la llavor brosti, que la tija creixi i que l’espiga maduri i donin fruit cadascun d’aquells grans sembrats: ‘el cent, el seixanta o el trenta per u’. Al mateix temps, ai las!, el camí, les roques, els cards, hauran ofegat la força i la vida de la llavor que els havia arribat.

Amb la imatge central del sembrador -el protagonista- hi contemplem dues imatges més: la llavor i la terra bona. Totes tres imatges són necessàries a l’hora de la nostra contemplació. La llavor pot ser ‘la paraula’; el gest d’escampar la llavor pot ser ‘el testimoniatge’; la terra bona pot ser ‘la disponibilitat’ d’aquells qui l’escolten. El sembrador és ‘la imatge de Jesús’ de la qual, després de la seva resurrecció, nosaltres n’haurem de ser testimonis.

De les tres imatges, la del sembrador és la més important. És ell qui ha fornit adob a la seva terra i és ell, també, qui escampa la llavor. Per això em sembla que hauríem de fer nostre aquest ‘ofici’ per tal que perduri aquí, a la terra, el Regne de Déu que Jesús va iniciar i que, ressuscitat, ens va confiar. No ho feren així els apòstols i les primeres comunitats?

I que el nostre gest sigui, sobretot, un gest d’agraïment! Fem nostra i visquem la força de la paraula rebuda i mostrem-ne la grandesa i l’eficàcia d’aquest do amorosament lliurat. D’aquesta manera, la Paraula esdevindrà vida nova i aquesta novetat es tornarà testimoni i crida humil a tots aquells qui, amb nosaltres, habiten l’espai terra en el qual ‘vivim, ens movem i som’.
Ferran Aguiló

10 de juliol 2014

Campaments d’estiu de l’Esplai Sant Ildefons

Els monitors i responsables de l’Esplai Sant Ildefons ens ha fet arribar tota la informació de les dates i destinacions dels diferents grups.

Les destinacions són les següents:

BUFANÚVOLS
(6-8 anys): Santa Maria de Matamala (Les Lloses)
TRENCAPINS (9-11 anys): Capolat (Berguedà)
MOWGLIS (12-13 anys): Pedraforca (Berguedà)
XERPES (14-16 anys): Camí de Sant Jaume (tram d’Ourense a Santiago de Compostela)
APOSTROFATS (17-18 anys): Escòcia

Els quatre grups dels més petits van de campaments/colònies/ruta als llocs esmentats del dissabte 12 al dimecres 23 de juliol. Els Apostrofats (el més grans) es reparteixen entre els quatre grups i van amb ells a fer d'intendents (fan el menjar, van a comprar i ajuden als monitors amb el que calgui). Després, com que és el seu últim any a l'Esplai, fan un altre viatge sols, aquest any a Escòcia, del 26 de juliol al 6 d'agost. Se'l paguen a partir de la campanya econòmica que han anat fent durant el curs (venent berenars a la sortida de l'Esplai, venent samarretes dissenyades per ells, muntant una paradeta de roses i llibres per Sant Jordi, ...).

Els petits, els Bufes, aniran a una casa de colònies, però seran austers i no tindran piscina, es refrescaran a base de mànega d’aigua i gorgs. Al Ripollès hi ha rius i gorgs molt bonics, creiem que pels nens podrà ser un gran descobriment, sobretot pels que són els seus primers campaments!.

Els Trenques i els Mowglis van en terreny d’acampada. Els primers es queden sempre al mateix lloc i els més grans faran ruta pel Berguedà (passaran per uns quatre o cinc terrenys en total, i tenen pensat fer el pic del Pedraforca, si tot va bé!).

Els Xerpes també faran ruta, és clar, allà a Galícia, sobretot els primers dies. Els últims faran “platjeta” i més relax; aniran fins allà en autocar.

A banda d’aquesta informació també volen fer una crida perquè el curs que ve s'apuntin nens nous del grup de petits, és a dir d'entre 6 i 7 anys (1r i 2n de primària). Tots els grups pujaran de nivell i necessiten que s’incorporin molts Bufanúvols perquè s'haurà d'omplir tot un grup només amb les inscripcions d'inici de curs. La resposta és a les nostres mans.

08 de juliol 2014

Catalunya Cristiana es fa ressò de l’exposició "Espais buits, silencis interiors", que Goretti Pomé va fer el maig a Sant Jeroni de la Murtra.

Art que neix del silenci i que porta cap al silenci. Així es pot definir la darrera aventura artística de la pintora i poeta de la nostra comunitat Goretti Pomé, realitzada conjuntament amb Mar Galceran, Mercè Amat, Marisa Barros i Javier Bustamante.

La mostra Espais buits, silencis interiors, al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona, és una proposta agosarada i vital, en la qual s'entrellacen la poesia, la pintura i la música amb l'objectiu d'expressar no només una experiència artística, sinó també i sobretot una vivència de fe.

"Aquesta exposició vol transmetre pau i serenor -confessa l'artista-. Vol ser una proposta per ajudar a fer silenci, que predisposi l'ànima, que permeti la pregària... i que, en definitiva, apropi a Déu."

En els últims anys, el silenci i el buit han esdevingut per a Pomé tot un camí espiritual.

"El buit és silenci i possibilitat creadora. A nivell espiritual és una necessitat d'allunyar-me del soroll, de centrament vital, de connexió amb el tot, d'immersió en la vida de l'Esperit i de pregària."


Per llegir l'article de Catalunya Cristiana es pot clicar aquí.

06 de juliol 2014

Reflexions a la paraula de Déu

Sembla fet expressament que tot just quan comencen les vacances llegim aquest text de Sant Mateu “veniu a mi tots els que esteu cansats i afeixugats que jo us faré reposar”.

Tots, qui més qui menys, tenim ganes de descansar, estem cansats físicament però sobretot ens cansem mentalment per la sobrecàrrega de problemes i neguits que sovint ens aclaparen.

Llegint J. A. Pagola he trobat uns pensaments que ens poden ajudar. Permeteu-me que aquesta reflexió més que jo mateix us la faci el mateix Pagola quan diu:
“Vivim un excés d’activitats, relacions, cites, trobades, dinars. D’altra banda, el contestador automàtic, el mòbil, l’ordinador o el correu electrònic faciliten la nostra feina però introdueixen en la nostra vida una saturació. Som a tot arreu, sempre estem localitzables, sempre “connectats”. Ja arribaran les vacances per desconnectar i desaparèixer. Necessitem trobar-nos més profundament amb nosaltres mateixos, i buscar el silenci, la calma i la serenitat que tantes vegades ens falten durant l’any. Necessitem recordar que una vida intensa no és una vida agitada. Volem tenir-ho tot, acaparar-ho tot i gaudir-ho tot. I ens envoltem de mil coses supèrflues i inútils que ofeguen la nostra llibertat i espontaneïtat. Necessitem recordar que el sentit últim de la vida no s’exhaureix en l’esforç, el treball i la lluita. Hi ha també un altre cansament més difús, difícil de precisar. Vivim cansats de nosaltres mateixos, farts de la nostra mediocritat sense trobar allò que el nostre cor anhela des del fons”.

Fins aquí J.A. Pagola amb aquestes reflexions molt lúcides. Jo acabaria dient com ens cal potenciar altres valors que ens ajudin a retrobar-nos nosaltres mateixos, com el goig de compartir amb els amics, el plaer d’una bona lectura, o l’escolta d’una bona música, el gaudi que ens pot donar la visió d’una posta de sol i per què no, trobar-nos amb la companyia d’aquell que ens diu que ens farà reposar precisament perquè “el seu jou és suau i la seva càrrega lleugera”.

Lluís Saumell

05 de juliol 2014

Vídeos de la festa final de curs del joves de Sant Ildefons

Els diferents grups de joves de la nostra parròquia (el grup de BATEC, Agrupament Escolta Joan Maragall i Esplai Sant Ildefons) van celebrar una activitat conjunta el passat 24 de maig com a cloenda del curs. El lema de la festa va ser "Tots som idènticament diferents". Aquí es poden veure uns vídeos d'aquesta festa.

03 de juliol 2014

Catequesi infantil curs 2014-2015

Benvolgudes famílies:

Al setembre començarem un nou curs i la Comunitat de Sant Ildefons us convida a compartir la Fe amb els vostres fills a través de la Catequesi.

El proper curs continuaran havent-hi dues modalitats de catequesi d'infants: la setmanal i la familiar.

* Catequesi setmanal: cada dilluns de 18:00 a 19:15, es reuneixen els infants en petits grups segons l'edat amb un/una catequista, sota el guiatge del Servei de Catequesi i amb la formació catequètica a càrrec de Mn. Josep Mª Jubany. El curs començarà el dilluns 6 d'octubre.

* Catequesi familiar:
té lloc un matí de diumenge al mes. Es caracteritza per la participació activa dels pares. La sessió comença per tots (pares i fills) a les 10.45h. Mentre els pares reben formació catequètica a càrrec de la Montserrat Martínez i de la Mireia Galobart, els fills es reuneixen per grups d'edat amb un/a catequista per treballar el que durant el més els pares han explicat sobre els continguts catequètics. S'acaba amb la participació de tots plegats a l'eucaristia de les 12.15h.

El calendari dels grups de la Catequesi Familiar serà el següent:
GRUP AGRUP BTEMA
19-10-1426-10-14Tots Sants
09-11-1423-11-14Advent
30-11-1414-12-14Nadal i Epifania
11-01-1525-01-15El missatge de Jesús
08-02-1522-02-15Quaresma
08-03-1522-03-15Setmana Santa i Pasqua
12-04-1526-04-15El perdó i la pregària
10-05-1524-05-15Pentecosta
14-06-1514-06-15Final

El dia 14 de juny es farà la celebració conjunta de l'Eucaristia dels dos grups, A i B, a les 12:15 hores i tancarem el curs amb un pica-pica.

Inscripcions:

Les inscripcions es podran fer a través del blog de la parròquia de l'1 al 19 de setembre. Aquest sistema d'inscripció només és vàlid per a les famílies que ja han fet catequesi a Sant Ildefons, no és vàlid per a les famílies que inicien aquest curs la catequesi a la nostra parròquia. Aquest sistema tampoc permet canviar de grup.

L'altra manera d'inscripció és presencial, que serà als locals de la Parròquia els dies 22 i 23 de setembre de 18:00 h. a 19:30 h.

La quantitat recomanada per fer front a les despeses del Servei de Catequesi és de 60 euros per infant, que s’ha d’ingressar al compte de “la Caixa” 2100 3017 08 2300142273, indicant el nom i els dos cognoms de l’infant, o bé en efectiu en el moment de la inscripció presencial.

02 de juliol 2014

Celebració Comunitària del Sagrament del Baptisme

La propera celebració serà el diumenge 28 de setembre, després del temps de vacances d’estiu.

Els pares que vulguin demanar el bateig per als seus fills/filles cal que facin la inscripció a la secretaria de la comunitat en hores de despatx.

01 de juliol 2014

Celebració Comunitària del Sagrament de la Unció dels Malalts

Diumenge dia 22 de juny, en el marc de l’Eucaristia d’1/4 de 2 del migdia, vam celebrar el Sagrament de la Unció dels malalts amb la comunitat reunida.

El ritu consisteix en fer tres vegades el senyal de la creu al front i a cada una de les mans del malalt amb l’oli sagrat beneït pel bisbe a la Missa crismal del Dijous Sant. Mentre se l'ungeix, el sacerdot repeteix la següent fórmula:

“Per aquesta Santa unció i per la seva bondadosa misericòrdia, t'ajudi el Senyor amb la gràcia de l'Esperit Sant. Perquè, lliure dels teus pecats, et concedeixi la salvació i et conforti en la teva malaltia. Amén.”


Fins al Concili Vaticà II, el sagrament se'l coneixia amb el nom d'extremunció, atès que solament s'administrava in extremis, és a dir, davant la imminència de la mort. El canvi de sentit imposat al sagrament pel Concili, respon a la necessitat de poder assistir o demanar per la salut dels malalts perquè l'Esperit Sant els acompanyi i reconforti.