24 de maig 2009

Assemblea de la Comunitat

El passat dia 23 de maig va tenir lloc l’assemblea extraordinària de fi de curs. El Consell Pastoral va creure oportú organitzar aquest acte com un petit homenatge de la Comunitat a Mn. Joan Alemany que aquest curs ens ha deixat.
El periodista Josep M. Puigjaner, membre de la Comunitat, va fer una magnífica semblança del perfil personal de Mn Joan; el seu tarannà, la seva bonhomia i la seva qualitat humana, intel•lectual i espiritual, però per damunt de tot, el que va ser per a nosaltres el seu mestratge cristià.

Va ser en aquest sentit que es va buscar un tema per l’assemblea que a Mn. Joan li hagués agradat que la comunitat hi reflexionés per seguir endavant amb la seva missió pastoral.

El tema triat va ser “Les característiques de la comunitat cristiana avui. Quines propostes oferim”. Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe Auxiliar de Barcelona, va ser l’encarregat de centrar el tema. Va fer una exposició planera però d’un contingut profund i rigorós. Després d’un col•loqui es varen fer grups de treball per comentar i reflexionar sobre com fer realitat l’ideal de comunitat cristiana que el Sr. Bisbe va dibuixar.

A les 8 del vespre el mateix Mons. Sebastià Taltavull va celebrar l’Eucaristia i va confirmar 21 nois i noies de la catequesi de la nostra comunitat. En acabar va haver-hi un pica-pica per celebrar la festa.

02 de maig 2009

Grup de Justícia i Pau

Vinculat a Justícia i Pau, centra la seva activitat en la promoció del comerç just, el consum responsanle i la banca ètica Organitza xerrades sobre aquests temes tant a la comunitat om a escoles del barri. També participa en altres activitats organitzades per Justícia i Pau. Es reuneix l'últim dimarts de mes.

Pastoral del Baptisme

Equip que acull els pares que demanen el baptisme per als seus fills, per reflexionar, juntament amb els padrins, sobre la importància del sagrament i el compromís que comporta, i per preparar conjuntament la celebració comunitària.

Altres grups que acull la Parròquia en els seus locals

Fidel als seus prncipis d'acolliment, la parròquia posa els seus locals a diposició d'altres grups no estrictament eclesials, la finalitat dels quals és d'interès cultural o social.

Casal Sant Ildefons

Casal dedicat a la gent gran del barri amb la finlitat de promoure la convivencia, la cultura, l'ajuda mútua i el lleure de les persones grans i estimular i potenciar totes les seves possibilitats en el període de la vellesa.

Està ubicat al carrer Marià Cubí, 111 baixos. Obre cada tarda de 16:00 a 20:00 hores.

Agrupament Escolta Joan Maragall

Oferix a nens i joves d'entre 6 i 19 anys un projecte educatiu per créixer i aprendre mitjançant el mètode escolta, amb la finalitat de formar persones solidàries i compromeses amb la societat. Es troben els dissabtes a la tarda, fan dos o tres excursions per trimestre i campaments per Setmana Santa i l'estiu.

,

Esplai Sant Ildefons

L'Esplai Sant Ildefons forma part de Moviment de Centres i Esplais Cristians de Catalunya (MCEC) i té com a objectiu l'educació en el lleure. Acull nois i noies de 6 a 18 anys. Fan les activtats els dissabtes, de 4 a 7 de la tarda, algunes excursions de cap de setmana i colònies i campaments per Setmana Santa i l'estiu.

Serveis Voluntaris

Són moltes les persones que de forma dicreta i desinteressada presten algun servei a la comunitat, ja sigui en l'aspecte litúrgic (flors, música, cants, lectures ...) ja sigui en feines de funcionament, d'atenció a les persones, de col·laboració a secretaria, de voluntariat al Casal ... Feines totes elles necessàries i que demanen compromís i dedicació.

Grup de Cultura i Fe

Es proposa el seguiment de tot allò que representi un pont o una interacció entre fe i cultura moderna. Es reuneix el primer dilluns de mes per comentar un text (article, conferència, recensió d'un llibre, document d'eslésia, etc.) o comentar algun fet esdevingut recentment i que es consideri interessant.

Grup de Reflexió Bíblica

Grup de lectura i estudi de la Bíblia que es reuneix cada segon dimarts de mes sota el guiatge d'un expert bíblic i té com a objectiu aprofundir-ne el missatge i comprende'l com a font de vida cristiana.

Pastoral de la Salut

Atenció a domicili, un cop per setmana, a malalts crònics i persones grans per oferir-los una estona de companyia, portar-los la Comunió i administrar-los el sagrament de la Unció dels malalts, quan calgui.

Càritas Parroquial

Atenció coordinada amb els serveis socials el barri i amb Càritas Arxiprestal, per a les persones que tenen necessitats materials. Aquesta comunitat acull també persones immigrants i disposa d'un servei de borsa de treball, sobretot per feines d'ajuda domèstica i d'atenció i cura de persones grans.