04 de setembre 2023

Sant Ildefons: passat, present i futur

“Hem volgut copsar amb aquest llibre quina ha estat la vida de la nostra comunitat de Sant Ildefons al llarg dels últims 50 anys. N’hem parlat molt durant aquest darrer curs en les assemblees, en el simposi del maig de l’any passat i en moltes altres ocasions i circumstàncies.

Som ben conscients que els esdeveniments de la vida al llarg dels anys acaben esvaint-se, i la noblesa d’aquest llibre no ha de ser altre que mantenir viva la memòria històrica de la nostra comunitat.

L’heretatge que hem rebut ens compromet a mantenir-lo i actualitzar-lo fins on calgui per a ser fidels a l’expressió prou coneguda dels “signes dels temps”. Aquest compromís ens mena també a preguntar-nos quins trets han de configurar la nostra comunitat avui, i a vetllar per un testimoni clar i convincent de qui som i de què fem.

En un temps com el present, fent que els esdeveniments i les coses circulin mitjançant xarxes prou sofisticades a una gran velocitat, caldria preguntar-nos també quin paper està cridada a representar la parròquia de cara al futur. Els infants que ara són a la catequesi, ja podeu donar per fet que esperen una resposta clara en aquest sentit. La vida de fe a l’avenir ha de ser ben diferent de la que vam conèixer quan érem petits, potser també diferent de la que hi ha ara a la comunitat.

Trobo, però, irrenunciable un manament com ara estimar. Pot semblar un tòpic, però estimar serà sempre essencial... Com diu Sant Joan de la Creu: “Finalment serem examinats en l’amor”. Fora d’això, no em veig gens amb cor de dibuixar un perfil de futur de la parròquia si no és amb l’esforç de caminar al capdavant del món que avança, esdevenint referents clars. Aquesta vocació capdavantera, en el fons, arranca amb Jesucrist, quan plantejava situacions noves i fins a un cert punt revolucionàries a la gent instal·lada d’aquella època. Potser va sent hora que l’Església, acostumada a anar a remolc dels esdeveniments, prengui una iniciativa que la faci motivadora de comunitats futures.”

Aquest va ser el pròleg del llibre La Parròquia oberta al futur, que va escriure Mn. Lluís Saumell i que va ser editat amb motiu de la celebració del cinquantenari de la nostra parròquia.

D’això ja fa 24 anys, l’any que ve s’acompliran 75 anys. Llegint aquestes paraules de Mn. Lluís pot semblar que el temps s’ha aturat perquè, paraula per paraula, avui, malgrat el temps transcorregut, aquest text es podria escriure exactament igual.       

I no pas perquè Mn. Lluís fos un visionari, sinó perquè l’anhel que transmeten les seves paraules no ha canviat gens i són igualment vàlides en l’actualitat.

En el seu moment, la celebració del cinquantenari va ocupar el quefer de la comunitat al llarg de tot un curs, potser més i tot, perquè va ser considerada una efemèride molt important. I certament que ho va ser i l’enrenou que va comportar va ser considerable.

El Simposi del qual parla Mn. Lluís va ser llargament preparat i participat, perquè en aquell moment més que valorar el present de la comunitat, tot volent defugir el cofoisme, es va posar el centre d’interès en com havia de ser el futur, amb la intenció clara de que no solament no es perdés el llegat adquirit, sinó que es potenciés la vida de la parròquia.

No em correspon a mi analitzar si aquell anhel s’ha acomplert o no, només he volgut deixar constància de les sentides paraules de Mn. Lluís en aquell moment.

Josep Maria Lari