26 d’agost 2023

Reflexions a la Paraula de Déu

El Fill de Déu Viu

La primera lectura d’aquest diumenge explica que el Senyor porta endavant el seu projecte: “Aquell dia cridaré el meu servent, Eljaquim, fill d’Helquies, el vestiré amb la roba que portes, li posaré les teves insígnies, li donaré l’autoritat que tens, i serà un pare per als habitants de Jerusalem i per als homes de Judà” (Is 22, 19-23).

En la lectura segona, el projecte segueix clar. Sant Pau ens diu: “Tot ve d’ell, passa per ell i s’encamina cap a ell. Glòria a ell per sempre” (Rm 11-33-36).

I a l’Evangeli d’avui : “Ell els diu: «I vosaltres, qui dieu que soc?». Simó Pere li contesta: «Vós sou el Messies, el Fill de Déu viu». Jesús li va respondre: «Sortós de tu Simó, fill de Jonàs: això no t’ho ha revelat cap home de carn i sang, sinó el meu Pare del cel»” (Mt. 16,13-20).

Efectivament, el projecte de Déu es va fent realitat. Un home revestit amb l’esperit de Déu, tot ve d’ell, passa per ell i s’encamina cap a ell. El pare del cel revela a Simó, fill de Jonàs, que Jesús és el Fill de Déu viu.

“Un cop Jesús fou batejat, pujà tot seguit de l’aigua; i es va obrir el cel; i veié baixar l’Esperit de Déu que anava cap a ell com una coloma, i es va sentir una veu del cel que deia: Aquest és el meu Fill, l’estimat, en qui tinc posada la meva complaença.” (Mt. 3,16-17).

“Sis dies després, Jesús pren amb ell Pere, Jaume i Joan, el seu germà, i se’ls enduu dalt d’una muntanya alta, tots sols (...). Encara ell parlava, que un núvol lluminós els va cobrir, i es va sentir una veu que deia del núvol estant: Aquest és el meu Fill, l’estimat, en qui tinc posada la meva complaença: escolteu-lo”. (Mt. 17, 1-5)

Nosaltres, davant la pregunta: “I vosaltres, qui dieu que soc?”, crec que ens ha quedat molt clar: Jesús és el Fill de Déu viu, i l’ha fet venir per a totes les persones d’aquest món. Ens diu: “Escolteu-lo”.

L’última setmana de juny, Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell, recordava en el Full Dominical de la seva diòcesi la rellevància de l’encíclica Pacem in Terris del Papa Sant Joan XXIII, i en recordava alguns dels seus ensenyaments, que tan bé connecten amb les lectures d’aquest diumenge. Entre d’altres, subratllava la importància de respectar la dignitat de cada persona humana, independentment de la raça, la religió o la nacionalitat; la necessitat que els líders polítics i les nacions treballin per la pau i per establir institucions internacionals efectives que promoguin la justícia i resolguin els conflictes pacíficament; la importància dels drets de totes les persones al dret de la vida, la llibertat religiosa, la llibertat d’expressió, el dret a treballar i a rebre una remuneració justa; i la importància de la justícia social i la distribució equitativa dels recursos.

Pere Rius