25 d’agost 2023

Canvi climàtic, canvi social: Laudato si i Fratelli Tutti (i 10)

"Perquè sorgeixin nous models de progrés, necessitem canviar el model de desenvolupament global, la qual cosa implica reflexionar responsablement sobre el sentit de l'economia i la seva finalitat, per corregir-ne les disfuncions i les distorsions. No n'hi ha prou de conciliar, en un terme mitjà, la cura de la naturalesa amb la renda financera, o la preservació de l'ambient amb el progrés. En aquest tema els termes mitjans són només una petita demora a l'esfondrament. Simplement es tracta de redefinir el progrés. Un desenvolupament tecnològic i econòmic que no deixa un món millor i una qualitat de vida integralment superior no es pot considerar progrés." (LS, Paràgraf 194)

"Gràcies a Déu tantes agrupacions i organitzacions de la societat civil ajuden a pal·liar les debilitats de la Comunitat internacional, la manca de coordinació en situacions complexes, la manca d'atenció davant de drets humans fonamentals i situacions molt crítiques d'alguns grups. Així, adquireix una expressió concreta el principi de subsidiarietat, que garanteix la participació i l'acció de les comunitats i organitzacions de menor rang, les que complementen l'acció de l'Estat. Moltes vegades desenvolupen esforços admirables pensant en el bé comú i alguns dels seus membres arriben a fer gestos veritablement heroics que mostren de quanta bellesa encara és capaç la nostra humanitat."(FT, Paràgraf 175)