24 d’agost 2023

Canvi climàtic, canvi social: Laudato si i Fratelli Tutti (9)

"Quan es parla de «medi ambient», s'hi indica particularment una relació, la que existeix entre la naturalesa i la societat que l'habita. Això ens impedeix entendre la natura com una cosa separada de nosaltres o com un mer marc de la nostra vida. Hi estem inclosos, en som part i estem interpenetrats. Les raons per les quals un lloc es contamina exigeixen una anàlisi del funcionament de la societat, de la seva economia, del seu comportament, de les maneres d'entendre la realitat. Atesa la magnitud dels canvis, ja no és possible trobar una resposta específica i independent per a cada part del problema. És fonamental cercar solucions integrals que considerin les interaccions dels sistemes naturals entre si i amb els sistemes socials. No hi ha dues crisis separades, una ambiental i una altra de social, sinó una sola i complexa crisi socioambiental. Les línies per a la solució requereixen una aproximació integral per combatre la pobresa, per tornar la dignitat als exclosos i simultàniament per cuidar la natura." (LS, Paràgraf 139)

"A molts llocs del món calen camins de pau que portin a cicatritzar les ferides, es necessiten artesans de pau disposats a generar processos de sanació i de retrobament amb enginy i audàcia." (FT, Paràgraf 225)