12 de juny 2024

Ha mort Joan Carbonell

Després d’una llarga malaltia en Joan ens ha deixat. 

Membre actiu a la comunitat des de fa molts anys: havia estat catequista, membre del Consell Pastoral i del Consell Arxiprestal, i col·laborador durant un temps de la casa de colònies del Padrós en temps de mossèn Cases. 

Era assidu de les misses dominicals amb la seva esposa, Rosa López, fins que, darrerament, per causa de la malaltia ja no hi podia assistir. 

Expressem el nostre condol més sincer a la Rosa i a tota la família. Descansi en pau.