02 de març 2023

Violència sobre les dones, una reflexió des de la teologia: Ens cal una profunda conversió personal, familiar, social i eclesial

Es reprodueix l' article del jesuïta Víctor Codina publicat a Catalunya Cristiana el passat 23 de gener.

Vull fer una breu reflexió, no social ni antropològica, sinó teològica, pel que fa a la violència sobre les dones.

A la Bíblia, Déu és presentat com una mare tendre que no oblida mai els seus fills; com la Saviesa que dirigeix i il·lumina el món; l’Esperit és alè i vida femenina. Jesús compara el Regne amb la dona que fermenta amb llevat tota la massa de farina, amb la dona que escombra la casa per trobar la moneda perduda.

Però a l’Església, a la litúrgia i a l’art, ha prevalgut la imatge d’un Déu exclusivament masculí, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra. La imatge del pastor amb l’ovella a collibé preval sobre la de la dona que escombra la casa.

Les teòlogues constaten avui que aquesta imatge exclusivament masculina de Déu es projecta molt negativament a la societat i a la família, on l’home domina, exclou i agredeix la dona; i també a l’Església, on la dona queda molt marginada comunitàriament i exclosa dels ministeris ordenats, que només corresponen als homes, veritable imatge del Crist.

Afegim que els abusos sexuals comesos per clergues o religiosos a nens, no són només un tema de sexualitat, sinó també un abús del poder sagrat.

Ens cal una profunda conversió personal, familiar, social i eclesial, obrir-nos a la força de l’Esperit a una imatge no exclusivament masculina d’un Déu Misteri que desborda tot gènere, tant Pare com Mare; obrir-nos a una família i una societat igualitària, respectuosa i no masclista; a una Església que no sigui clerical ni patriarcal. Avui la veu de l’Església queda desacreditada quan parla de la igualtat i dignitat de la dona a la societat. Aquesta conversió ajudarà a una visió més respectuosa i positiva de la dona i de la seva dignitat a la família, la societat i l’Església. Cal baixar de la creu les dones crucificades al llarg de la història i edificar un món més inclusiu i fraternal.

 Victor Codina, Jesuïta

 Catalunya Cristiana