29 de maig 2024

Reunió del Consell Pastoral

El passat dilluns, 27 de maig, es va celebrar la reunió mensual del Consell Pastoral de la parròquia, marcada per la participació activa i les propostes significatives que es van debatre. La trobada va tenir moments destacats, especialment amb les intervencions de l’Helena i el Guim, monitors responsables de l’Esplai.  Els dos joves van explicar algunes de les activitats que realitzen i els valors que promouen. Van també  expressar la voluntat de celebrar el 55è aniversari de forma especialment festiva, ja que el 50è aniversari va quedar deslluït per l’inici de la pandèmia. Les seves explicacions van ser rebudes amb interès, responent abastament totes les preguntes dels assistents per oferir una visió més completa de l’Esplai. El Consell Pastoral va agrair la tasca voluntària dels monitors, reconeixent la seva important contribució a l’educació en el temps de lleure, es va proposar incloure membres de l’Esplai com a consellers per millorar el contacte i col·laboració, i es va convidar als membres de l’Esplai (infants, monitors i famílies) a participar en més activitats de la parròquia.

Després d’aquestes intervencions, l’ordre del dia va seguir l’aprovació de l'acta de la reunió del mes anterior,  i la lectura i comentari de l’Evangeli del diumenge de Corpus. Seguidament es va destacar la participació de Mn.Francesc Romeu en la darrera Trobada Mensual de maig, ressaltant  la seva capacitat de comunicació i la seva reflexió sobre la situació de l’Església després de 10 anys del papat de Francesc i  a les portes de la següent sessió del Sínode al mes d’octubre.

Una altra decisió important va ser la de realitzar una vetlla de pregària a l’estil de Taizé per finalitzar el trimestre, programada inicialment per al dimecres 19 de juny.

La reunió va servir també per agrair a la comunitat la seva resposta a la col·lecta econòmica per a la pintura de la capella del Santíssim, destacant que ja s'ha cobert més de tres quartes parts del pressupost necessari.

El seguiment dels actes de celebració del 75è Aniversari de Sant Ildefons continua sent un tema recurrent. Per iniciar el curs vinent, es preveu una exposició fotogràfica sobre la història de la parròquia i una trobada especial a l’octubre per recordar i agrair aquests anys. Tot i que la recollida de testimonis escrits ha arribat a la trentena, es farà un nou recordatori per augmentar la participació amb la intenció de publicar-los en forma de llibre.

La reunió es tancà aquesta vegada més tard que mai a causa de  l’ interès de la xerrada amb els representants de l'Esplai, però va concloure, com és habitual,  amb la pregària conjunta del Parenostre.