19 de maig 2024

Reflexions a la Paraula de Déu

La Pentecosta és un moment culminant de l'Església en la història de la salvació.

El gest de Jesús d'enviar sobre els apòstols l'Esperit Sant fa que sentim el do creador sobre l'home per fer-lo esdevenir un ésser vivent, el mateix esperit, davallat sobre Jesús en el baptisme, per anunciar bones notícies als pobres i guarir els malalts .

El dia de la Pentecosta és la vinguda de l'Esperit, en forma de foc i de vent impetuós, sobre una colla de persones plenes de por, que l’Esperit transforma en una comunitat plena de vida, de coratge i de passió pel Regne.

Sense l'Esperit, les persones i les institucions, especialment d’Església, esdevenen estructures sense vida. Cal invocar-lo, perquè ens infongui novetat, il·lusió i creativitat i perquè no quedem ancorats en velles rutines, per  belles que siguin. Només així serem una Església de portes i finestres obertes, capaç de sortir cap a tota mena de perifèries.

Només així podrem rebre i aportar la frescor de l'evangeli a les diferents cultures i en les diferents llengües del món, creant comunió, no pas uniformitat.

Preguem perquè vingui a nosaltres l'Esperit Sant i ompli els nostres cors de presència, que sigui com el foc que il·lumina i que dóna la força d'estimar sense mesura, com la font d'aigua viva que no pot parar de brollar i sacia la set d'autenticitat, fecundant la vida d’aquells que obren el cor.

Vine Esperit Sant, omple el cor de totes les persones del món perquè hi hagi pau i condueix la família humana cap a la veritable saviesa i cap al convenciment que tots som l'única i mateixa família humana i servidora de Jesús.

Mireia Galobart