05 de maig 2023

Litúrgia de la setmana

Diumenge dia 7:

Diumenge V de Pasqua

 

Dimecres dia 10:

Commemoració litúrgica de Sant Joan d'Àvila (1499-1569), prevere, apòstol d'Andalusia i doctor de l'Església

 

Proper diumenge dia 14:

Diumenge VI de Pasqua