Comunitat Eclesial de Sant Ildefons. c/Madrazo, 92 08021 Barcelona Telèfon: 93 209 73 63 / 93 209 43 28
email: santildefons100@arqbcn.org / twitter: @Sant_Ildefons
Parròquia agermanada amb la de Sant Paulí de Nola, del barri del Besòs


6 d’abril de 2017

Discurs del Sant Pare Francesc als Caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea presents a Itàlia per a la celebració del 60è Aniversari del Tractat de RomaEl passat 24 de març el papa Francesc va adreçar aquests discurs:

Distingits convidats,

els agraeixo la seva presència aquí aquesta tarda, en la vigília del 60è aniversari de la signatura dels Tractats constitutius de la Comunitat Econòmica Europea i la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica. Vull manifestar l'afecte de la Santa Seu cap als seus respectius països i al conjunt d'Europa, i al destí dels quals, per disposició de la Providència, se sent inseparablement unida. Dirigeixo un especial agraïment a l'Honorable Paolo Gentiloni, President del Consell de Ministres de la República Italiana, per les deferents paraules que ha pronunciat en nom de tots i per la feina que Itàlia ha realitzat per organitzar aquesta trobada; així com a l'Honorable Antonio Tajani, President del Parlament Europeu, que ha donat veu a les esperances dels pobles de la Unió en aquest aniversari.

Tornar a Roma seixanta anys més tard no pot ser només un viatge al passat, sinó més aviat el desig de redescobrir la memòria viva d'aquest esdeveniment per comprendre la seva importància en el present. Cal conèixer bé els desafiaments de llavors per fer front als d'avui i als del futur. Amb les seves narracions, plenes d'evocacions, la Bíblia ens ofereix un mètode pedagògic fonamental: l'època en què vivim no es pot entendre sense el passat, el qual no cal considerar-lo com un conjunt de successos llunyans, sinó com la saba vital que rega el present. Sense aquesta consciència la realitat perd la seva unitat, la història el seu fil lògic i la humanitat perd el sentit dels seus actes i la direcció del seu futur.

El 25 de març de 1957 fou un dia carregat d'expectació i esperances, entusiasmes i emocions, i només un esdeveniment excepcional, pel seu abast i les seves conseqüències històriques, va poder fer que fos una data única en la història. El record d'aquest dia està unit a les esperances actuals i a les expectatives dels pobles europeus que demanen discernir el present per continuar amb renovat vigor i confiança el camí començat.

Eren molt conscients d'això els pares fundadors i els líders que, posant la seva signatura en els dos tractats, van donar vida a aquella realitat política, econòmica, cultural, però sobretot humana, que avui anomenem la Unió Europea. D'altra banda, com va dir el ministre d'Afers Exteriors belga Spaak, es tractava, «és cert, del benestar material dels nostres pobles, de l'expansió de les nostres economies, del progrés social, de possibilitats comercials i industrials totalment noves, però sobretot (...) [d'] una concepció de la vida a escala humana, fraterna i justa ».Després dels anys foscos i sagnants de la Segona Guerra Mundial, els líders de l'època van tenir fe en les possibilitats d'un futur millor, «no van pecar de manca d'audàcia i no van actuar massa tard. El record de les desgràcies del passat i de les seves pròpies culpes sembla que els ha inspirat i els ha donat el valor per oblidar vells enfrontaments i per pensar i actuar d'una manera totalment nova per aconseguir la més important transformació [...] d'Europa ».

Els Pares fundadors ens recorden que Europa no és un conjunt de normes que complir, o un manual de protocols i procediments de seguir. És una vida, una manera de concebre l'home a partir de la seva dignitat transcendent i inalienable i no només com un conjunt de drets que cal defensar o de pretensions que reclamar. L'origen de la idea d'Europa és «la figura i la responsabilitat de la persona humana amb el seu ferment de fraternitat evangèlica, [...] amb el seu desig de veritat i de justícia que s'ha provat a través d'una experiència millenària». Roma, amb la seva vocació d'universalitat, és el símbol d'aquesta experiència i per això va ser escollida com el lloc de la signatura dels Tractats, perquè aquí -va recordar el ministre holandès d'Afers Exteriors Luns- «es van establir les bases polítiques , jurídiques i socials de la nostra civilització» .

Si estava clar des del principi que el cor palpitant del projecte polític europeu només podia ser l'home, també era evident el perill que els Tractats quedessin en lletra morta. S’havia d’ omplir d'esperit que els donés vida. I el primer element de la vitalitat europea és la solidaritat. «La Comunitat Econòmica Europea -va declarar el primer ministre de Luxemburg Bech- només viurà i tindrà èxit si, durant la seva existència, es manté fidel a l'esperit de solidaritat europea que la va crear i si la voluntat comuna de l'Europa en gestació és més fort que les voluntats nacionals». Aquest esperit és especialment necessari ara, per fer front a les forces centrífugues, així com a la temptació de reduir els ideals fundacionals de la Unió a les exigències productives, econòmiques i financeres.

De la solidaritat neix la capacitat d'obrir-se als altres. «Els nostres pensaments no són de tipus egoista», va dir el Canceller alemany Adenauer. «Sens dubte, els països que es van a unir (...) no tenen intenció d'aïllar-se de la resta del món i erigir al seu voltant barreres infranquejables», es va fer ressò el ministre d'Afers Exteriors francès Pineau.

En un món que coneixia bé el drama dels murs i de les divisions, es tenia molt clara la importància de treballar per una Europa unida i oberta, i d'esforçar-se tots junts per eliminar aquesta barrera artificial que, des del Mar Bàltic fins al Adriàtic , dividia el Continent. Quant s'ha lluitat per enderrocar aquest mur! Avui, però, s'ha perdut la memòria d'aquest esforç. S'ha perdut també la consciència del drama de les famílies separades, de la pobresa i la misèria que va provocar aquella divisió. Allà on des de generacions s'aspirava a veure caure els signes d'una enemistat forçada, ara es discuteix sobre com deixar fora els «perills» del nostre temps: començant per la llarga columna de dones, homes i nens que fugen de la guerra i la pobresa , que només demanen tenir la possibilitat d'un futur per a ells i els seus éssers estimats.

En el buit de memòria que caracteritza els nostres dies, sovint s'oblida també una altra gran conquesta fruit de la solidaritat sancionada el 25 de març de 1957: el temps de pau més llarg dels últims segles. «Pobles que al llarg dels anys s'han trobat amb freqüència en fronts oposats, combatent els uns contra els altres, (...) ara, però, estan units per la riquesa de les seves peculiaritats nacionals». La pau es construeix sempre amb l'aportació lliure i conscient de cadascú. No obstant això, «per a molts la pau és d'alguna manera un bé que es dóna per descomptat» i així no és difícil que s'acabi per considerar supèrflua. Per contra, la pau és un bé valuós i essencial, ja que sense ella no és possible construir un futur per a ningú, i s'acabi per «viure al dia».

La unitat d'Europa és fruit, en efecte, d'un projecte clar, ben definit, degudament ponderat, si bé al principi encara molt incipient. Tot bon projecte mira cap al futur i el futur són els joves, cridats a fer realitat les promeses del matí . Els Pares fundadors, per tant, tenien clara la consciència de formar part d'una empresa col·lectiva, que no només traspassava les fronteres dels Estats, sinó també les del temps, per tal d'unir les generacions entre si, totes igualment partícips en la construcció de la casa comuna.

Distingits convidats:

he dedicat aquesta primera part de la meva intervenció als Pares d'Europa, perquè ens deixem interpel·lar per les seves paraules, per l'actualitat del seu pensament, pel apassionat compromís en favor del bé comú que els ha caracteritzat, per la convicció de formar part d'una obra més gran que les seves pròpies persones i per l'amplitud de l'ideal que els animava. El seu denominador comú era l'esperit de servei, unit a la passió política, i a la consciència que «en l'origen de la civilització europea es troba el cristianisme», sense el que els valors occidentals de la dignitat, llibertat i justícia resulten incomprensibles. «I encara en els nostres dies -afirmava sant Joan Pau II- l'ànima d'Europa roman unida perquè, a més del seu origen comú, té idèntics valors cristians i humans, com són els de la dignitat de la persona humana, del profund sentiment de justícia i llibertat, de laboriositat, d'esperit d'iniciativa, d'amor a la família, de respecte a la vida, de tolerància i de desig de cooperació i de pau, que són notes que la caracteritzen». En el nostre món multicultural aquests valors seguiran tenint plena ciutadania si saben mantenir el seu nexe vital amb l'arrel que els va engendrar. A la fecunditat de tal nexe hi ha la possibilitat d'edificar societats autènticament laiques, sense contraposicions ideològiques, en les que troben igualment el seu lloc de naixement, l'autòcton, el creient i el no creient. En els últims seixanta anys el món ha canviat molt. Si els Pares fundadors, que havien sobreviscut a un conflicte devastador, estaven animats per l'esperança d'un futur millor i amb una voluntat ferma el perseguien, per evitar que sorgissin nous conflictes, la nostra època està més dominada pel concepte de crisi. Hi ha la crisi econòmica, que ha marcat l'últim decenni, la crisi de la família i dels models socials consolidats, hi ha la difosa «crisi de les institucions» i la crisi dels emigrants: tantes crisi, que amaguen la por i la profunda desorientació de l'home contemporani, que exigeixen una nova hermenèutica per al futur. Malgrat tot, el terme «crisi» no té per si mateix una connotació negativa. No es refereix només a un mal moment que cal superar. La paraula crisi té el seu origen en el verb grec crino (κρίνω), que vol dir investigar, valorar, jutjar. Per això, el nostre temps és un temps de discerniment, que ens convida a valorar l'essencial i a construir amb ell; és, per tant, un temps de desafiaments i d'oportunitats.

Aleshores, quina és l'hermenèutica, la clau interpretativa amb la qual podem llegir les dificultats del moment present i trobar respostes per al futur? Evocar les idees dels Pares seria en efecte estèril si no servís per indicar-nos un camí, si no es convertís en estímul per al futur i en font d'esperança. Cada organisme que perd el sentit del seu camí, que perd aquest mirar endavant, pateix primer una involució i al final corre el risc de morir. Quina és l'herència dels Pares fundadors? Què prospectives ens indiquen per afrontar els reptes que ens esperen? Què esperança per a l'Europa d'avui i de demà?

La resposta la trobem precisament en els pilars sobre els que ells han volgut edificar la Comunitat econòmica europea i que ja he esmentat: la centralitat de l'home, una solidaritat eficaç, l'obertura al món, la recerca de la pau i el desenvolupament, l'obertura al futur. A qui governa li correspon discernir els camins de l'esperança -aquest és la seva comesa: discernir els camins de l'esperança-, identificar els processos concrets per fer que les passes fetes fins ara no es dispersin, sinó que assegurin un camí llarg i fecund.

Europa troba de nou esperança cada copque posa l'home al centre i al cor de les institucions. Considero que això implica l'escolta atenta i confiada de les instàncies que provenen tant dels individus com de la societat i dels pobles que componen la Unió. Malauradament, sovint es té la sensació que s'està produint una «separació afectiva» entre els ciutadans i les institucions europees, sovint percebudes com llunyanes i no atentes a les diferents sensibilitats que constitueixen la Unió. Afirmar la centralitat de l'home significa també trobar l'esperit de família, amb el que cadascú contribueix lliurement, segons les pròpies capacitats i dons, a la casa comuna. És oportú tenir present que Europa és una família de pobles i, com en tota bona família, hi ha susceptibilitats diferents, però tots podran créixer en la mesura en què estiguin units. La Unió Europea neix com a unitat de les diferències i unitat en les diferències. Per això les peculiaritats no han de fer por, ni es pot pensar que la unitat es preserva amb la uniformitat. Aquesta unitat és més aviat l'harmonia d'una comunitat. Els pares fundadors van escollir precisament aquest terme com a punt central de les entitats que naixien dels Tractats, accentuant el fet que es posaven en comú els recursos i els talents de cadascú. Avui la Unió Europea té necessitat de redescobrir el sentit de ser abans que res «comunitat» de persones i de pobles, conscient que «el tot és més que la part, i també és més que la simple suma d'elles», i per tant «cal ampliar la mirada per reconèixer un bé més gran que ens beneficiarà a tots». Els Pares fundadors buscaven aquella harmonia en la qual el tot està en cadascuna de les parts, i les parts estan -cadascuna amb la seva originalitat- en el tot.

Europa torna a trobar esperança en la solidaritat, que és també l'antídot més eficaç contra els moderns populismes. La solidaritat comporta la consciència de formar part d'un sol cos, i al mateix temps implica la capacitat que cada un dels membres té per «simpatitzar» amb l'altre i amb el tot. Si un pateix, tots pateixen (cf. 1 Co 12,26). Per això, avui també nosaltres plorem amb el Regne Unit per les víctimes de l'atemptat que ha colpejat a Londres fa dos dies. La solidaritat no és només un bon propòsit: està composta de fets i gestos concrets que apropen al proïsme, sigui quina sigui la condició en la qual es trobi. Els populismes, al contrari, floreixen precisament per l'egoisme, que ens tanca en un cercle estret i asfixiant i no ens permet superar l'estretor dels propis pensaments ni «mirar més enllà». Cal tornar a pensar en la manera europea, per conjurar el perill d'una grisa uniformitat o, el que és el mateix, el triomf dels particularismes. A la política li correspon aquest lideratge ideal, que eviti fer servir les emocions per guanyar el consens, per elaborar en canvi, amb esperit de solidaritat i subsidiarietat, polítiques que facin créixer a tota la Unió en un desenvolupament harmònic, de manera que el que corre més de pressa botiga la mà al que va més a poc a poc, i el que té dificultat s'esforci per assolir al qual està al capdavant.

Europa torna a trobar esperança quan no es tanca en la por de les falses seguretats. Per contra, la seva història està fortament marcada per la trobada amb altres pobles i cultures, i la seva identitat «és, i sempre ha estat, una identitat dinàmica i multicultural». Al món hi ha interès pel projecte europeu. Així ha estat des del primer moment, com demostra la multitud que omplia la plaça del Campidoglio i els missatges de felicitació que arribaven d'altres Estats. Encara més interès hi ha avui, començant pels Països que demanen entrar a formar part de la Unió, com també dels estats que reben les ajudes que, amb gran generositat, se'ls ofereixen per fer front a les conseqüències de la pobresa, de les malalties i les guerres. L'obertura al món implica la capacitat de «diàleg com a forma de trobada» a tots els nivells, començant pel que hi ha entre els Estats membres i entre les institucions i els ciutadans, fins al que es té amb els molts immigrants que arriben a les costes de la Unió. No es pot limitar a gestionar la greu crisi migratòria d'aquests anys com si fos només un problema numèric, econòmic o de seguretat. La qüestió migratòria planteja una pregunta més profunda, que és sobretot cultural. Quina cultura proposa l'Europa d'avui? La por que s'adverteix troba sovint la seva causa més profunda en la pèrdua d'ideals. Sense una veritable perspectiva d'ideals, s'acaba sent dominat per la por que l'altre ens canviï les nostres costums arrelades, ens privi de les comoditats adquirides, posi d'alguna manera en discussió un estil de vida basat només amb freqüència en el benestar material. Per contra, la riquesa d'Europa ha estat sempre la seva obertura espiritual i la capacitat de plantejar-se qüestions fonamentals sobre el sentit de l'existència. L'obertura cap al sentit de l'etern va unida també a una obertura positiva, tot i que no exempta de tensions i d'errors, cap al món. En canvi, sembla com si el benestar aconseguit li hagués retallat les ales, i li hagués fet baixar la mirada. Europa té un patrimoni moral i espiritual únic al món, que mereix ser proposat una vegada més amb passió i renovada vitalitat, i que és el millor antídot contra la falta de valors del nostre temps, terreny fèrtil per a tota forma d'extremisme. Aquests són els ideals que han fet a Europa, la «península d'Àsia» que dels Urals arriba fins a l'Atlàntic.

Europa torna a trobar esperança quan inverteix en el desenvolupament i en la pau. El desenvolupament no és el resultat d'un conjunt de tècniques productives, sinó que abasta a tot l'ésser humà: la dignitat del seu treball, condicions de vida adequades, la possibilitat d'accedir a l'ensenyament i als necessaris cures mèdiques. «El desenvolupament és el nou nom de la pau» , afirmava Pau VI, ja que no hi ha veritable pau quan hi ha persones marginades i forçades a viure en la misèria. No hi ha pau allà on falta la feina o l'expectativa d'un salari digne. No hi ha pau a les perifèries de les nostres ciutats, on abunda la droga i la violència.

Europa torna a trobar esperança quan s'obre al futur. Quan s'obre als joves, oferint-los perspectives serioses d'educació, possibilitats reals d'inserció en el món del treball. Quan inverteix en la família, que és la primera i fonamental cèl·lula de la societat. Quan respecta la consciència i els ideals dels seus ciutadans. Quan garanteix la possibilitat de tenir fills, amb la seguretat de poder-los mantenir. Quan defensa la vida amb tota la seva sacralitat.

Distingits convidats:

amb l'augment general de l'esperança de vida, els seixanta anys es consideren avui com el temps de la plena maduresa. Una edat crucial en què estem cridats de nou a revisar-nos. També avui, La Unió Europea està cridada a un replantejament, a curar els inevitables xacres que vénen amb els anys i a trobar noves vies per continuar el seu propi camí. No obstant això, a diferència d'un ésser humà de seixanta anys, la Unió Europea no té davant seu una inevitable vellesa, sinó la possibilitat d'una nova joventut. El seu èxit dependrà de la voluntat de treballar un cop més junts i del desig d'apostar pel futur. A vosaltres, com a líders, us correspon discernir el camí per a un «nou humanisme europeu», fet ideals i de concreció. Això vol dir no tenir por de prendre decisions eficaces, per respondre als problemes reals de les persones i per a resistir al pas del temps.

Per la meva banda, renovo la proximitat de la Santa Seu i de l'Església a Europa sencera, a la edificació ha contribuït des de sempre i contribuirà sempre, invocant sobre ella la benedicció del Senyor, perquè la protegeixi i li doni pau i progrés. Faig meves les paraules que Joseph Bech va pronunciar al Campidoglio: Ceterum censeo Europam esse ædificandam, d'altra banda, penso que Europa mereixi ser construïda.

Gràcies

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada