Comunitat Eclesial de Sant Ildefons. c/Madrazo, 92 08021 Barcelona Telèfon: 93 209 73 63 / 93 209 43 28
email: santildefons100@arqbcn.org / twitter: @Sant_Ildefons
Parròquia agermanada amb la de Sant Paulí de Nola, del barri del Besòs


23 de gener de 2010

Memòria Sant Ildefons 2009

Presentació

El Consell Pastoral ha cregut oportú fer aquest document, que de manera resumida explica les activitats pastorals i socials que s’han fet a la nostra Comunitat i també a les dependències de la parròquia, al llarg del darrer any 2009.

Els objectius que volem aconseguir amb aquesta memòria són:

1.Donar un visió de conjunt del que es fa a la Comunitat.
2.Prendre consciència que no treballem en solitari, que són moltes les persones compromeses que s’esforcen per tirar endavant la missió pastoral i social de la nostra parròquia.
3.Encoratjar-nos en millorar cada dia la nostra feina.
4.Animar-vos a participar en algun servei de la Comunitat, si podeu fer-ho.
5.Aconseguir que la nostra Comunitat de Sant Ildefons sigui cada dia una mica millor, tant pel que fa a la pastoral com al servei als altres.
6.Avançar cap a una parròquia oberta al futur, i compromesa en el present.

És amb aquesta finalitat que cada un dels grups ens ha fet arribar el seu petit resum que us adjuntem, així com un resum de fets destacats que han incidit en la marxa de la parròquia l’any 2009. Per acabar, presentem un magnífic programa de treball per a l’any 2010.

Aprofitem aquesta oportunitat per adreçar-nos a tots vosaltres: els que treballeu per la Comunitat, els que col·laboreu en la seva economia, i els que seguiu la pastoral i les activitats des dels diferents grups d’acció social. En nom del Consell Pastoral us volem donar les gràcies per la vostra dedicació i el vostre temps.

Només amb l’esforç de tots podem avançar en la nostra missió i aconseguir que la parròquia de Sant Ildefons sigui una Comunitat d’Església viva, oberta a tothom i oberta al futur. Aquest és el nostre repte.

El Consell Pastoral

Barcelona, 23 de gener de 2010. Festa de Sant Ildefons


L’EQUIP DE MOSSENS
Els mossens han dirigit la Pastoral, proclamat la Paraula de DÉU i celebrat els Sagraments. Ells són el motor i l’ànima de la Comunitat de Sant Ildefons. El nombre de mossens a la nostra parròquia és mínim i les seves responsabilitats moltes i importants, fet que implica per la seva part fer un esforç extra.

EL CONSELL PASTORAL
El Consell ha impulsat la dinàmica pastoral i social de la Comunitat d’acord amb els signes del temps. S’ha reunit mensualment i com és habitual a la reunió del mes de juny ha renovat una tercera part dels 12 laics que el configuren. Cal destacar, com a fet positiu, el rejoveniment del Consell, ja que la majoria dels nous membres que s’hi han incorporat els darrers anys, són persones joves.

CAP DE SUPORT I GESTIÓ

És un càrrec de nova creació dins de la Comunitat. Ha donat suport al Consell Pastoral, orgues de gestió i administració, i a les persones o grups que treballen en activitats pastorals i socials. També ha vetllat pel bon funcionament de les instal•lacions i serveis.

ASSEMBLEES
Cada segon dilluns de mes a 2/4 de 10 del vespre ha tingut lloc l’assemblea. En total se n'han fet 6 que s’han alternat amb 3 Vetlles de Pregària a l’Advent, Quaresma i Pentecosta. S'hi han tractat temes de pastoral i d’actualitat presentats per ponents qualificats. Són els següents:
Com llegir el diari, com escoltar la ràdio i com veure la televisió, a càrrec d’Antoni Bassas; Àfrica i la globalització, a càrrec de Bru Rovira Jarque; Darwin: Debat sobre evolucionisme i creació, a càrrec del P. Ramon M. Nogués; Com ha de ser la vida del cristià d’avui, a càrrec de Mn. Rovira Belloso i La realitat que es viu avui entre israelians i palestins, a càrrec de la religiosa Núria Miralles.
L’assemblea extraordinària de juny es va fer en homenatge a Mn. Joan Alemany. Josep M. Puigjaner va fer una magnífica semblança del seu perfil. Tot seguit Mons. Sebastià Taltavull va fer una exposició planera però de gran profunditat sobre un tema de reflexió que, ben segur, a Mn. Joan li hauria agradat: Les carácterístiques de la comunitat cristiana avui. Quines propostes oferim. Aquell vespre Mons. Sebastià va celebrar l’Eucaristia i el Sagrament de la Confirmació que va imposar a 21 nois i noies de la catequesi.

PASTORAL DEL BAPTISME
L’any 2009 hi ha hagut a la nostra Comunitat 6 celebracions comunitàries del Baptisme, amb un total de 19 nens i nenes batejats. Hem de fer notar la davallada que s’està produint en el nombre d’infants que accedeixen al Baptisme. Com a referència, l’any 2000 van ser 51 els infants batejats.

CATEQUESI D’INFANTS

La Catequesi setmanal dels dilluns va comptar amb un grup de 74 infants i 10 catequistes. Cada dia iniciàvem la catequesi cantant cançons tots junts a la sala gran, i en temps importants com Advent, Epifania, Quaresma, Pasqua... en Frederic Bassó ens feia alguna referència evangèlica a través de dibuixos i frases. Els nens i nenes, en grups de 8-10, durant una hora treballaven el tema indicat. Tres cops l'any s’ha convocat els pares per tal que participin a la Catequesi, i s’aprofita aquesta trobada per fer tots plegats, nens, pares i catequistes, una Celebració de l’Eucaristia.

La Catequesi familiar té lloc un matí de diumenge al mes. Es caracteritza per la participació activa dels pares, que es fan responsables d’explicar els continguts catequètics als seus fills. Mentre els pares reben les indicacions i el guiatge del director del Servei de Catequesi, els nens i nenes es reuneixen per grups amb un catequista. S’acaba la sessió amb la participació conjunta de pares, infants i catequistes a l’Eucaristia.
Hi ha hagut servei de guarderia per als més petits.L’any 2009 es varen fer dos grups repartits en dos diumenges diferents. En total hi van participar 221 famílies, 284 nens i nenes i 28 catequistes.

BATEC
El grup Batec està format per nois i noies de 13 a 15 anys que han acabat la catequesi d’infants i volen continuar avançant en la formació pel camí de l’Evangeli iniciat amb la Confirmació. Aquesta formació volem que sigui lúdica, atractiva i vivencial; per això es fan accions de voluntariat i lleure, acompanyades d’una reflexió posterior..
Aquest darrer any hem participat en campanyes com la recollida de joguines del CCU durant les vacances de Nadal i les dues de la parròquia per recollir aliments per al barri del Besòs. Hem visitat i hem col·laborat en el Menjador Comunitari de la Mare Teresa de Calcuta i en el Casal dels Infants del Raval. També s’ha fet una sortida al cinema a veure una pel·lícula que aportés elements de reflexió sobre temes importants de la nostra realitat. Aquest any el grup ha estat format per 27 nois i noies; un grup molt més nombrós que els d’anys anteriors

PASTORAL DE LA SALUT
El nombre de persones que fan aquest servei són 8, una n'és la responsable.
S’ha fet assistència setmanal a dues residències, una fora de la demarcació parroquial; s’hi ha celebrat l’Eucaristia per Nadal i Pasqua. S’ha fet una celebració comunitària de la Unció dels Malalts, i l’han rebut 48 persones, per motiu d’edat o de malaltia. Setmanalment s’ha fet el seguiment de 13 a 15 malalts a domicili i puntualment visites als hospitals o clíniques quan han estat ingressats. Amb motiu de Nadal a tots se’ls ha fet un petit obsequi en nom de la Comunitat. Actualment tenim el projecte de millorar l’assistència i relació amb una de les residències.

GRUP DE REFLEXIÓ BÍBLICA

Som un grup de 25 o 30 persones que es reuneix el primer dimarts de cada mes, d’octubre a juny, d’1/4 de 8 a 1/4 de 9 del vespre aproximadament, per estudiar la Bíblia.
Mn. Josep Rius i Camps dirigeix les interessants sessions basant-se en la seva investigació, centrada en l’Evangeli i Els Fets dels Apòstols de Lluc, segons consta en el manuscrit “Còdex Beza”. Josep Rius i Camps és un savi estudiós de l’obra de Lluc, doctor en Ciències Eclesiàstiques Orientals i professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. El ponent facilita als assistents la documentació necessària per poder seguir millor les explicacions.

GRUP DE PREGÀRIA

És el grup que recentment ha nascut a la nostra Comunitat, però no es pot dir que sigui nou, perquè amb anterioritat ja hi havien hagut altres grups de pregària a la parròqua. Ens reunim dues vegades al mes, el primer i tercer dimecres a les 8 del vespre.
La pregària se centra en la Paraula de Déu. Cadascú porta la seva Bíblia. Comencem amb una invocació a l’Esperit Sant, fem una lectura lenta de la Paraula, intentem assaborir-la joiosament, meditar-la cordialment i aplicar-la diligentment a les nostre vides.
Procurem combinar l’aspecte personal i íntim de la pregària amb la dimensió comunitària. Tots tenim l’oportunitat d’expressar en veu alta allò que Déu ens ha fet comprendre en el silenci del nostre cor.

GRUP DE JUSTÍCIA I PAU
Etapa de continuïtat en les activitats en què s’ha centrat el grup en cursos anteriors: Comerç just, Banca ètica i consum responsable.
Treballem aquests temes a través de xerrades a escoles, tant per als alumnes com per als pares, i també en altres indrets. Una altra actuació són les parades de venda de productes de Comerç just. També és fan xerrades sobre el tema concret de la Banca ètica, i s’han organitzat sopars de la fam, a benefici d’una ONG.

GRUP DE CULTURA I FE
Fa gairebé 20 any que es va constituir aquest grup, impulsat per Mn. Alemany. Una colla de gent, constant i perseverant, ens reunim una vegada al mes per comentar algun text o llibret que prèviament tots hem llegit. En cada reunió es determina el text que caldrà treballar per a la propera. També hi ha lloc per a la tertúlia i intercanvi d’experiències. És un grup obert.

CÀRITAS PARROQUIAL
El nombre de persones que hi treballen són 7, dues són les responsables.
Les persones ateses durant l’any, incloent les de la borsa de treball, són 812 immigrants i 7 d'autòctones. S’han fet ajuts mensuals a 7 famílies, s’ha col•laborat mensualment amb l’Escola de l’Infant Jesús i amb la presó.
Puntualment s’han fet ajuts econòmics als barris del Raval i del Besòs.
Borsa de treball : Som un equip de 4 o 5 persones que s’encarrega d’acollir a noies, generalment immigrants, que busquen feina. Després d’entrevistar-les se’ls busca possibles llocs de treball adients al seu perfil, entre les famílies o persones que n’han fet la demanda. Fa 10 anys que aquest grup d’acollida va començar a prestar aquest servei, i són moltes les noies que al llarg d’aquests anys n’han pogut gaudir. Ara són temps difícils, la oferta ha crescut i la demanda ha minvat. Esperem que la conjuntura millori i que puguem tornar a donar esperança a tantes noies que tant ho necessiten.

ESPLAI SANT ILDEFONS
L’Esplai Sant Ildefons va néixer ara fa 40 anys en el si d’aquesta parròquia, amb l’objectiu d’educar en el lleure els infants i joves. Forma part del moviment de Centres i Esplais Cristians de Catalunya.(MCEC) i acull nois i noies de 6 a 18 anys. Ens hem reunit els dissabtes a la tarda per fer activitats, excursions i campaments per Setmana Santa i a l’estiu. L’any passat van formar part de l’Esplai 100 nois i noies i 15 monitors.

AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIES JOAN MARAGALL

Pertany al Sector I de la Demarcació del Barcelonès de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Adequant-se a la proposta educativa del moviment, el nostre agrupament ofereix un espai d’educació en el lleure on els caps i responsables acompanyen els joves en l’aventura de créixer.
El nostre “cau” està format per 74 nens i nenes, repartits en cinc unitats, i 23 caps.
Ens reunim cada dissabte de 4 a 7 de la tarda per realitzar activitats diverses; un cop al mes marxem d’excursió. També dediquem 4 dies de la Setmana Santa i entre 10 i 15 dies de juliol per anar de campaments.
La metodologia del nostre agrupament aposta per una educació on els nens i les nenes siguin els autèntics protagonistes del seu aprenentatge i desenvolupin una visió crítica del món que els envolta. L’A.E. Joan Maragall treballa per deixar el món una mica millor de com l’ha trobat.

CASAL SANT ILDEFONS

La finalitat del nostre Casal és promoure la convivència, la cultura i l’ajuda mútua de la gent gran. Té uns 150 socis que participen en diferents activitats i tallers com els de música, memòria, informàtica i gimnàstica. Hi ha classes d’anglès, francès, català, pintura i country. També hi ha jocs de taula, i una coral d’unes 20 persones. Els dimarts fem activitats comunes: celebracions, conferències i sortides.
Totes aquestes tasques es poden fer gràcies a la col•laboració de 15 persones voluntàries.

EQUIP D’ECONOMIA
Aquest any 2009 l’economia de la comunitat ha tingut moments molt baixos a causa de les despeses imprevistes derivades de la instal·lació de l’ascensor i que van sobrepassar el que s’havia pressupostat.
S’està retornant el crèdit bancari que es va haver de demanar i un préstec anònim que ens van fer sense interessos.
El darrer trimestre hem comptat amb uns nous préstecs personals per fer front a la instal·lació de la calefacció de l’església gran. Gràcies a això i als donatius rebuts darrerament hem acabat l’any una mica més equilibrats i confiem poder començar a retornar aquests préstecs al més aviat possible.
Si algú està interessat en disposar de més detalls sobre l’exercici de 2009 pot demanar informació i serà atès personalment.

EQUIP DEL FULL INFORMATIU
El Full Informatiu és la publicació setmanal que informa dels actes i celebracions de la parròquia.
Hi ha un equip que se’n responsabilitza. Les reflexions a la Paraula de Déu que surten sempre a la primera pàgina van a càrrec d’un grup de persones de la comunitat que s’hi ha compromès i rotativament preparen aquest comentari.
En el Full s’informa dels actes i celebracions que es realitzaran i s’hi comenta tot allò que fa referència a la vida de la comunitat. També s’hi inclouen informacions d’altres actes eclesials que és fan fora de la parròquia, conferències, cursets, etc. i també s’hi publiquen aportacions lliures.
S’edita cada setmana ininterrompudament des de fa 32 anys.

ALTRES GRUPS QUE ACULL LA PARRÒQUIA EN ELS SEUS LOCALS

El Servei de Catequesi Mn. Manel Bonet, tot i ser una entitat aliena, manté amb la Comunitat forts vincles de col·laboració.
Les quatre corals: són més de 150 cantaires que setmanalment hi fan els seus assaigs.
Els quatre grups d’alcohòlics anònims i familiars: són més de 100 persones que setmanalment hi fan les seves trobades.

ALTRES TASQUES DE VOLUNTARIS

Hi ha moltes feines singulars i importants que persones, a vegades anònimes per molts de nosaltres, fan a la nostra Comunitat, com són:
Dissenyar i preparar cada setmana els rams de flors de la capella. Preparar les diferents Eucaristies que es celebren a la Parròquia. Dirigir els cants o llegir les lectures a les celebracions de l’Eucaristia. Recollir la roba que es deixa a la parròquia i portar-la a Càritas un o dos cops per setmana. Mantenir l’arxiu en ordre. Endreçar i netejar el cor. Tenir cura del manteniment de les instal·lacions i equipaments de l’edifici. Fer suplències i/o suport a la secretaria i majordomia.


UNES TASQUES IMPORTANTS

Són aquelles altres tasques d’ordre general que afecten directament al funcionament i a la bona marxa de tot plegat. Són les feines que fan les persones que s’encarreguen de la neteja del edifici, de la majordomia de la parròquia i de la secretaria de la Comunitat; la seva professionalitat i bona disposició és fonamental perquè tot funcioni bé.

FETS QUE CAL DESTACAR
Esdeveniments importants que no podem passar per alt: La Comunitat va contribuir amb generositat a les col·lectes diocesanes: Mans Unides, Seminari, Càrites Diocesana(dues vegades) Domunt, Germanor i Acció solidària contra l’atur. El “Sopar de la fam” organitzat per Justícia i Pau a benefici de l’ONG Kusi Warma. Les conferencies quaresmals de “Reflexió i Diàleg” que portaven per títol “Passió, mort i resurrecció” organitzades juntament amb el CIC. L’Eucaristia pels difunts de l‘any, celebrada el dia 2 de novembre. La creació d’un Grup de Pregària. L’edició del quadríptic informatiu de la Parròquia. La creació i nomenament del “Cap de suport i gestió”. La posada en marxa del blog de la parròquia: http://comunitatsantildefons.blogspot.com

Millores en els equipaments:
Posada en funcionament de la nova calefacció a l’església gran; revisió i millora de: l’enllumenat de tot l’edifici, extintors d’incendis, lavabos, mobiliari dels despatxos del primer pis, actualització dels rètols d’horaris, plantes de l’entrada i endreça i neteja del cor.

CAMPANYES
S’han fet dues campanyes de recollida d’aliments destinades al Barri de Besos, i també una campanya per millorar el finançament de la nostra parròquia, que ha tingut per resposta l’actualitzacio d’algunes quotes fixes i l'increment de noves quotes.

L’ARXIPRESTAT DE SANT GERVASI

La nostra parròquia forma part del Consell Pastoral de l’Arxiprestat de Sant Gervasi. Col·labora i participa en l’aplicació i seguiment dels programes diocesans, tant pel que fa a la Pastoral com a Càritas.

PARRÒQUIA DE SANT PAULÍ DE NOLA
És la nostra parròquia agermanada. Les dues comunitats hem mantingut vincles d’unió, i una estreta cooperació durant aquest darrer any.


PROGRAMA PER A L’ANY 2010


El nostre programa de treball per aquest nou any està ben explicitat en aquesta Carta als Reis que una família de la nostra Comunitat els va fer arribar en nom de tots. Diu així:

Benvolguts Reis Mags d’Orient,

Us escrivim aquesta carta en nom de la Comunitat Eclesial de Sant Ildefons intentant interpretar les seves il·lusions. En aquest any, el primer sencer sense Mn. Alemany i en el que persones molt estimades a la nostra Comunitat han deixat aquest món, volem demanar-vos per a Sant Ildefons tres regals d’alta tecnologia per mantenir encesa la torxa que aquestes persones ens han passat.

Primer de tot us demanem uns auriculars d’aquells que eliminen tots els sorolls que no ens permeten escoltar de forma clara i neta el missatge fresc i potent de Jesús. Aquests sorolls de vegades són paraules que no s’entenen, conceptes massa allunyats, formes massa distants, idees distorsionades ... Aquests auriculars, en el seu silenci, ens haurien de permetre escoltar Déu, entendre què ens demana i què vol de nosaltres. Aniria molt bé que aquests auriculars portessin els complements opcionals d’energia, d’esperança i d’ il·lusió.

També us demanem una màquina traductora que sigui capaç d’actualitzar el llenguatge de l’Església, el nostre llenguatge, per tal d’adaptar-lo a les formes del segle XXI. Un llenguatge i unes formes on les dones i els homes d’avui, on el jovent del nostre temps, on els infants que tenen tot el futur davant seu, sentin el missatge de Jesús com una cosa seva, engrescadora, propera, possible, senzilla i entenedora. Una traductora que faci que la Fe no sigui només una adhesió a unes creences, sinó una forma radical d’entendre la vida i de viure-la amb coherència. Ens agradaria que en aquest aparell poguéssim introduir tot el que ens diuen i escoltem sobre Jesús i, al prémer el botó, aparegués el missatge tal com Jesús el va dir, el que realment Ell vol comunicar-nos, un missatge directe i essencial sense capes ni revestiments que ens allunyen de la Veritat.

Finalment us demanem un aparell de fer les claus que obren la porta de la nostra Comunitat per poder repartir-les a tothom i continuar sent una Parròquia oberta, on tothom s’hi trobi estimat i acollit. Una Parròquia on cada persona es trobi com a casa seva, s’estimi Sant Ildefons i l’Església, i on tingui ganes de col·laborar i treballar per un món diferent, per un món millor. Volem aquestes claus per fer una comunitat on tots, especialment les nostres persones grans i els nostres joves, es trobin acompanyats i no tinguin la sensació d’estar sols davant l’apassionant aventura de la Fe.

P.D.: De qualsevol manera, estimats Reis d’Orient, si finalment no ens podeu portar tot el que us hem demanat, no patiu: continuarem confiant amb l’Esperit Sant, amb l’Amor de Déu, per esforçar-nos per viure i celebrar la Paraula de Déu el millor que puguem, sense oblidar que és necessari fer una mirada endins de cada un de nosaltres per completar el sentit de comunitat. Un interior que no podem descuidar si realment volem entregar-nos als altres ja que Déu és dins de cada persona.

1 comentari:

  1. Moltes felicitats a tota la Comunitat de Sant Ildefons, no només per la festivitat d'avui, sinó per tota la seva tasca contínua i constant durant molts anys. Sant Ildefons és una mostra més que l'Església som tots. Felicitats !!!

    ResponElimina