Comunitat Eclesial de Sant Ildefons. c/Madrazo, 92 08021 Barcelona Telèfon: 93 209 73 63 / 93 209 43 28
email: santildefons100@arqbcn.org / twitter: @Sant_Ildefons
Parròquia agermanada amb la de Sant Paulí de Nola, del barri del Besòs


12 de desembre de 2014

GRAVATS I REFLEXIONS HOMILÈTIQUES: NADAL (1)

Amb els dos gravats que oferim ens proposem expressar plàsticament els dos misteris (realitats i accions divines) que recordem i celebrem en el Nadal: Encarnació i Naixement.

1.- El primer, Encarnació, celebra que el Fill de Déu és enviat pel Pare, per obra de l’Esperit Sant, per iniciar i portar a terme la gestació en el ventre de Maria, per esdevenir home.

Totes les realitats i paraules divines que entren en joc per aquest objectiu són inexpressables amb llenguatge humà, però la Fe en la Paraula de Déu ens ho fa entendre per mitjà de moltes formes d’expressió simbòlica en l’Evangeli.

Al gravat s’hi representa, amb símbols, el que Déu realitza per mitjà de Maria per donar-nos el seu Fill.

Es representa la casa on viuen Maria i Josep, i mentre Maria està ocupada en tasques domèstiques, Déu Pare fa que el Fill es comuniqui d’alguna forma amb el seu ventre. No sabem com va anar tot això, però la Paraula de Déu, en els evangelis, ens diu que Déu Pare, per la força i saviesa de l’Esperit Sant, va fer que en el ventre de Maria s’iniciés un procés de gestació que duraria 9 mesos, com tots els infants.

En el gravat s’il·lustra, amb dues grans mans obertes, en un gest de donació, el lliurament generós que el Pare fa del Fill. Amb l’estrella brillant, que omple les mans del Pare, es representa el símbol del Fill, que és el resplendor del Pare, en qui s’expressa el valor, el saber, la bondat, la generositat del Pare, i també la Paraula amb la que es comunica.

El resplendor esclatant del Pare, s’allarga fins cobrir Maria. És una manera simbòlica de dir que Déu Pare li comunica el seu Fill, i que per mitjà d’ella arribi a tots els homes. Maria, amb els braços oberts i els ulls tancats, significa que es deixa fer per Déu, per que es pugui realitzar tot el que el Pare vol d’ella, encara que no entengui res. Deixa que es realitzi en ella, i a través d’ella en tots els humans, el Misteri de Jesús.

El núvol que ho envolta tot representa l’Esperit Sant.


Els colors blaus, signifiquen la vida i la força de Déu Pare, la iniciativa i la força neta i fresca de la vida divina. Els colors groguencs i blancs, representen la brillantor i resplendor del Fill. Els colors vermellosos representen la força i l’energia amorosa de l’Esperit Sant.

Josep, l’espòs de Maria, contempla el Misteri i l’adora, disposat a participar en tot el que el Pare li confiï. La seva tasca principal serà posar a l’Infant el nom de Jesús.

Frederic Bassó

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada