Comunitat Eclesial de Sant Ildefons. c/Madrazo, 92 08021 Barcelona Telèfon: 93 209 73 63 / 93 209 43 28
email: santildefons100@arqbcn.org / twitter: @Sant_Ildefons
Parròquia agermanada amb la de Sant Paulí de Nola, del barri del Besòs


28 de desembre de 2014

Reflexions a la Paraula de Déu

Quin Nadal tan meravellós: si sabéssim mirar i veure; si sabéssim oir i escoltar; si sabéssim estar en silenci i contemplar !!!

Tota la Litúrgia de la paraula és interessant i sorprenent. Sorprèn que Lluc digui de Simeó que era un home just i pietós i que tenia el do de l’esperit. En cap moment es parla que tingués un ministeri. En canvi de la profetessa Anna, després d’identificar-la llargament i de destacar la seva viudetat, ens diu que donava culte a Déu nit i dia amb dejunis i pregàries.

I aquesta no discriminació de la dona es repeteix en el tracte igualitari del pare i de la mare en el Siràcida: així “qui honra el pare expia els pecats; qui fa honor a la mare és com qui aplega un tresor” (III- 1-4) i “la benedicció del pare fa forta la casa dels seus fills, però la maledicció de la mare enderroca els fonaments” (III-9).

Però el moll de l’os el trobem en Pau: “revestiu-vos, doncs, dels sentiments que escauen a escollits de Déu, sants i estimats” (Col - III-12). I quins són els sentiments per participar del Regne? Seguim a Pau: “compassió entranyable, bondat, humilitat, dolcesa, perdó, agraïment i per damunt de tot AMOR, que tot ho lliga i perfecciona”.

Però per participar del Regne no és suficient tenir aquests sentiments. Cal que es tradueixin en actes i això ens ha de portar a honorar als altres igual que als pares; a acollir l’emigrant, a no abandonar-lo; a ser just. En definitiva, a no fer distinció de persones com ens invita Pau al final del capítol dels Colossencs, que encara que no es llegeix avui és prou explícit: “el que actuï injustament rebrà el que li correspon per la seva injustícia, perquè Déu no fa distinció de persones”. I recordem que poc abans, en el mateix capítol no sols ha parlat dels pares i dels fills, sinó dels esclaus, dels amos...

Sols en la pau del silenci podrem trobar les forces i l'alegria per seguir els camins que ens indiquen les escriptures. L'Esperit sempre hi és, sense temps ni espai, però es fa present en el silenci.

Angelina i Josep M.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada