Comunitat Eclesial de Sant Ildefons. c/Madrazo, 92 08021 Barcelona Telèfon: 93 209 73 63 / 93 209 43 28
email: santildefons100@arqbcn.org / twitter: @Sant_Ildefons
Parròquia agermanada amb la de Sant Paulí de Nola, del barri del Besòs


6 de novembre de 2014

Assemblea de la Comunitat del mes d’octubre

El passat dia 13 d’octubre tingué lloc la primera Assemblea parroquial del curs amb el títol: El Sínode sobre la família: temes que es van tractar i expectatives. Mn. Manuel Claret, Delegat episcopal per la pastoral familiar i professor de moral de la Facultat de Teologia de Catalunya, feu una amena exposició sobre els temes que es debaten en aquest Sínode extraordinari.

Mn. Claret inicià la seva exposició reconeixent que el Sínode ha creat molta expectació, ja que per primera vegada en la història d’aquestes trobades de bisbes, s’han fet públiques discrepàncies molt grans entre els seus membres, i també que és el Sínode que ha creat més expectatives de tots els que s’han celebrat. L’elecció de la temàtica del Sínode és deguda a la preocupació que té el Papa Francesc per tota la problemàtica que hi ha actualment al voltant de la família, i molt especialment per la situació eclesial en què es troben persones que desprès d’un matrimoni fracassat, han refet la seva vida amb una nova parella.

El papa Francesc ha dit repetides vegades que un dels deures de l’Església és mostrar-se misericordiosa. Són molts els seus escrits i homilies on ha destacat el tema de la misericòrdia. I el Bisbe de Roma desitja que l’Església trobi camins d’acompanyament pels matrimonis que es troben en situació irregular. Al mateix temps ha subratllat sempre la bellesa del matrimoni com a sagrament. La misericòrdia, de cap manera suposa rebaixar la dignitat del matrimoni

Fruit d’aquesta preocupació, en un consistori de cardenals celebrat els dies 20 i 21 de febrer encarregà al teòleg i cardenal Walter Kasper unes conferències sobre l’evangeli i la família (el text està publicat en català per Catalunya Cristiana). En aquestes conferències Kasper plantejava algunes pistes de com pastoralment l’Església hauria d’afrontar la realitat familiar. L’aportació de Kasper fou lloada públicament pel Papa, però van ser molt criticada per alguns sectors d’església. El Papa va decidir convocar un sínode extraordinari aquest octubre que haurà de tenir continuïtat en un altre d'ordinari a la tardor de l’any vinent.

La preparació d’aquests Sínodes tingué una novetat. El papa Francesc va voler que fos consultat tot el Poble de Déu. Es preparà una àmplia enquesta, que va ser contestada per moltes comunitats d’arreu del món. Una vegada recollits els resultats, s’elaborà el document de treball per ser debatut pels pares sinodals. En aquest document s’abordà el sagrament del matrimoni amb diferents vessants: antropològiques, bíbliques, teològiques i pastorals. Paral·lelament un grup de Cardenals, alguns amb responsabilitats importants a la Cúria Romana, han publicat un llibre on es critiquen les tesis de Kasper, i es defensa la praxi tradicional de l’Església amb els divorciats tornats a casar.

En el moment en què se celebrava l’assemblea, el Sínode es trobava a la meitat de la seva singladura. Per les notícies que van arribant, hi ha un debat molt ampli, amb moltes controvèrsies. El papa Francesc que presideix les reunions va demanar al començament que tothom s’expressés amb molta llibertat

La propera Assemblea, que tindrà lloc el dilluns dia 10, Mn. Francesc Romeu, capellà i periodista, estarà entre nosaltres, per explicar-nos, una vegada finalitzat el Sínode, quin és el balanç final d’aquesta trobada de bisbes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada