Comunitat Eclesial de Sant Ildefons. c/Madrazo, 92 08021 Barcelona Telèfon: 93 209 73 63 / 93 209 43 28
email: santildefons100@arqbcn.org / twitter: @Sant_Ildefons
Parròquia agermanada amb la de Sant Paulí de Nola, del barri del Besòs


15 de maig de 2016

Reflexions a la Paraula de Déu

L’Esperit Sant és l’eix central de la Paraula d’aquest diumenge. L’Esperit ens és
donat tal com Jesús l’havia promès i viu en l’interior de tots i cadascun de nosaltres.
Els fets dels apòstols mostren el “desconcert dels jueus piadosos provinents de
totes les nacionalitats que hi ha sota el cel en sentir parlar tothom amb la seva
pròpia llengua”, i esmenta que a Jerusalem hi havia habitants de quasi una
vintena de països, que és tant com dir de tot el món conegut fins aleshores.

Actualment tot i que el nombre de països reconeguts per les Nacions Unides és de
192, sabem que al món n’hi ha 247, i que el nombre de llengües que s’hi parlen és
gairebé impossible de calcular perquè no es coneix prou bé si totes són llengües
autòctones o bé moltes d’elles són dialectes amb poques diferències i moltes
semblances. El que sí que se sap és que n’hi ha entre cinc mil i set mil, cadascuna
amb les seves escriptures pertinents. Sense oblidar la gran quantitat de llengües
mortes que s’han perdut perquè ja ningú no les parla, que es compten per
centenars.

Com seria avui de gran el desconcert si de sobte els més de set mil milions de
persones que poblem la terra entenguéssim què ens diuen en qualsevulla
d’aquestes llengües? Estem davant d’un prodigi que forma part del Misteri que ens
està dient de manera oculta tota la veritat continguda en la vinguda de l’Esperit
Sant. Perquè no oblidem que l’Esperit Sant ha vingut per quedar-se, per recordar-
nos tothora la Paraula revelada per Jesús a tota la humanitat.

Sant Pau posa l’èmfasi en els dons de l’Esperit... són diversos els dons, els serveis
i els miracles, però distribuïts per un sol Esperit, un sol Senyor i un sol Déu.
I continua amb la similitud del cos humà que té molts membres però tots ells formen
un sol cos, tots hem estat batejats per formar un sol cos. Un concepte nou que
potser no ens l’acabem de creure del tot, dos mil anys després, perquè estem molt
lluny encara de ser un sol cos.

L’Evangeli descriu com Jesús ressuscitat es posa enmig dels deixebles i els diu: “la
pau sigui amb vosaltres”; els ensenya les mans i el costat i els diu: “com el Pare
m’ha enviat jo també us envio a vosaltres”; alena damunt d’ells i els diu: “Rebeu
l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran
perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó”.

¡Quina festa més gran la de l’Esperit Sant! la del Defensor que Jesús ens ha deixat!
Celebrem-la amb joia perquè és tot el que tenim, que no és poc. Al·leluia!


Josep Maria Lari

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada