Comunitat Eclesial de Sant Ildefons. c/Madrazo, 92 08021 Barcelona Telèfon: 93 209 73 63 / 93 209 43 28
email: santildefons100@arqbcn.org / twitter: @Sant_Ildefons
Parròquia agermanada amb la de Sant Paulí de Nola, del barri del Besòs


30 de desembre de 2015

Festa de la Sagrada Família

En ple ambient nadalenc, aquest diumenge passat l'Església celebrà la festa de la Sagrada Família. Amb motiu d'aquesta festa són moltes les diòcesis que organitzen trobades, celebracions, actes que tenen com a objectiu pregar i reflexionar sobre la realitat de la família en els nostres dies. En aquest any, dos fets fan que la Festa de la Sagrada Família adquireixi un relleu més gran. El mes d'octubre se celebrava la segona part del Sínode sobre la Família, i el mes de desembre el Papa Francesc convocava l'Any de la misericòrdia.

Les dues etapes del sínode sobre la família varen anar precedides de dos grans consultes que el papa Francesc va fer a tot el poble de Déu. El mateix sant Pare va explicar a Radio vaticana, l'onze d'octubre, per què va decidir fer aquestes enquestes.

En primer lloc per la seva ferma convicció que l'Església ha de caminar sinodalment (això és caminar tots el creients junts), també perquè hi ha un "sensus fidei" en tot el poble creient, i segons paraules del mateix Francesc, no es pot separar rígidament l'Ecclesia docens (l'església que ensenya) i Ecclesia dicens (el que en l'Església es diu), ja que el poble fidel posseeix un instint propi per discernir els nous camins que el Senyor obre a l'Església. Aquesta convicció -segueix dient el Papa- és el que l’ha portat a fer aquesta àmplia consulta, ja que com ell mateix diu: " com seria possible parlar de la família, sense interpel·lar a les famílies, escoltant les seves alegries i esperances, els seus dolors i angoixes?


Les respostes dels qüestionaris mostraren que les realitats familiars són molt diverses. En el món hi ha molts models de família. Es fa difícil donar respostes universals a realitats diverses. Ara bé, hi ha una gran coincidència en demanar a l'Església que la pastoral familiar, no es quedi només amb els grans principis pastorals, sinó que tingui molt en compte les realitats concretes que viuen les famílies actualment.

Cal actualitzar el llenguatge de les nostres catequesis, homilies, cursets de preparació matrimonial, possibilitant així que el seu missatge pugui ser no tant sols entenedor, sinó significatiu pels matrimonis actuals. I sobretot que posi la misericòrdia per davant de la llei.

De tot això ens en va parlar Mn. Gaspar Mora, en l'assemblea que varen celebrar el passat mes de novembre en la nostra comunitat. Mn. Gaspar, Professor de teologia moral, i molt vinculat al Centre de Preparació matrimonial, CPM, (en fou consiliari internacional), posà especial èmfasi, en la distància que hi ha entre el que predica l'església sobre l'amor i les relacions sexuals, i la forma que ho viuen els homes i dones del nostre món. També recordà que l'Evangeli ens mostra un ideal, que no podem perdre de vista, que ens ha de ser guia, però també que per molts aquest ideal els és difícil de viure’l.

El paper de l'Església no ha de ser tant de condemna, sinó d'ajuda i encoratjament perquè els creients vagin avançat envers l'ideal evangèlic. Una de les grans peticions que es feu en el Sínode, és que doni resposta a les demandes d'aquelles persones que havent refet la seva vida matrimonial desprès d'un fracàs, puguin participar plenament en la vida de l'Església, i siguin admesos en l'Eucaristia.

Fou un tema molt debatut en l'aula sinodal. Finalment, els pares sinodals no van tancar aquesta possibilitat, si bé en el document que han presentat al papa, parlen que caldrà fer un discerniment, estudiar cas per cas, i prefereixen que aquest discerniment es faci en l'Església diocesana.

El Sínode, exhorta als creients a revaloritzar la família cristiana, i també que l'Església trobi camins per no excloure aquells que viuen realitats familiars que no s'avenen a aquest model. Diumenge, tot contemplant la família de Nazaret, que sigui una jornada perquè l'Església esdevingui la família de tots, família que és una llar on s'acull, es respecta, s'anima, i es dóna esperança, i per damunt de tot, és llar de misericòrdia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada