Comunitat Eclesial de Sant Ildefons. c/Madrazo, 92 08021 Barcelona Telèfon: 93 209 73 63 / 93 209 43 28
email: santildefons100@arqbcn.org / twitter: @Sant_Ildefons
Parròquia agermanada amb la de Sant Paulí de Nola, del barri del Besòs


2 de novembre de 2015

Homenatge a Frederic Bassó i Ubach

El dissabte dia 7 a 2/4 de 7 de la tarda a la parròquia de Sant Ildefons tindrà lloc un homenatge a Frederic Bassó i Ubach, que morí el dia 19 d’agost. L’organitza la Fundació Mossèn Manuel Bonet, la Parròquia de la Bonanova i la Parròquia de Sant Ildefons de Barcelona. Aquestes entitats estan estretament vinculades a l’obra catequètica de Frederic Bassó. En Frederic ha estat un catequeta, mestre de catequistes. Autor de nombrosos llibres i escrits dedicats a la catequesi. Ell va ser un dels principals promotors de la renovació catequètica del nostre país, després del Concili Vaticà II.

Des de sempre vinculat a la comunitat de Sant Ildefons, ha estat l'ideòleg i organitzador de la catequesi en la nostra parròquia, i en el sector de Sant Gervasi. Són molts els que s’han iniciat i aprofundit en la fe, gràcies al seu mestratge.

Fins al final ha organitzat i col·laborat en la catequesi infantil i adolescent de la nostra parròquia, tant en la seva vessant familiar, com en la setmanal.

Ja molt afeblit per la malaltia i amb evidents dificultats, no deixà d'elaborar el material per a la formació de catequistes, així com de dibuixar les il•lustracions que acompanyaven els diferents temes. Fins el curs passat tots el diumenges participava en la missa familiar i gaudia amb la conversa amb els nens, amb els seus pares i els catequistes.

L’acte consistirà en uns parlaments a càrrec del Sr. Enric Crous, president de la Fundació Mossèn Manuel Bonet, de la Sra. Montserrat Martínez, directora del Servei de Catequesi de Sant Gervasi i del Sr. Raimon Bassó, nebot de Frederic Bassó. Presidirà l’acte el Sr. Bisbe Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona i president del Servei Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes (SIC). Després dels parlaments hi haurà una missa en sufragi de la seva ànima.

Agrairíem que doneu a conèixer aquest acte a totes les persones que coneixeu i que al llarg de més de 40 anys han gaudit del seu mestratge.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada