Comunitat Eclesial de Sant Ildefons. c/Madrazo, 92 08021 Barcelona Telèfon: 93 209 73 63 / 93 209 43 28
email: santildefons100@arqbcn.org / twitter: @Sant_Ildefons
Parròquia agermanada amb la de Sant Paulí de Nola, del barri del Besòs


14 de juliol de 2015

La Catequesi d’infants a la Parròquia de Sant Ildefons

La Catequesi d’infants és, ben segur, l’activitat més preuada en una Parròquia i és objecte de la dedicació i esforç de molts membres de la Comunitat parroquial. Certament, el futur és dels infants i dels joves i cal que aquests creixin en la fe de manera harmònica, amb la millor formació possible i que comparteixin les celebracions litúrgiques i les vivències religioses dels altres membres de la Parròquia per, així, poder formar comunitats de deixebles de Jesucrist que siguin llavor de justícia, de pau i d’amor en l’Església i en el món.

La Catequesi d’infants de la Parròquia de Sant Ildefons cerca donar als infants els elements necessaris per tal que aquests puguin anar creixent en la fe cristiana, puguin anar creant les pròpies experiències de fe i la seva adhesió al Crist, cadascú a la manera que correspongui a les seves possibilitats, a la seva edat i al seu propi moment de creixement psicològic i religiós.

Per això, podem dir que la Catequesi d’infants de la Parròquia de Sant Ildefons té uns trets que la caracteritzen:

- La Catequesi vol dir “fer ressonar” en l’infant l’experiència religiosa dels adults que l’acompanyen (pares, avis, catequistes...), fent que construeixi la seva pròpia experiència de fe. El contingut de la Catequesi, per tant, no és només un contingut doctrinal, sinó que té en compte els elements de pregar, viure i celebrar la fe, a nivell personal i comunitari.

- El recorregut catequètic no és en funció de poder rebre uns determinats sagraments. Concebem la catequesi d’infants com un procés en el qual l’infant va creixent i va assolint unes determinades etapes que li permetran anar vivint la seva incorporació a l’Església i la seva participació en la comunitat de manera cada vegada més conscient i responsable. Per això no parlem d’una catequesi de dos o de tres anys; parlem d’un procés que es desenvolupa en l’edat infantil (normalment entre els 7 i els 13 anys); al llarg d’aquest procés, l’infant rebrà els sagraments de la Reconciliació i de l’Eucaristia, en el moment que es cregui que és el més adient. En concret, tant a nivell psicològic com des del punt de vista religiós, creiem que és oportú que l’infant faci la Primera Comunió en el tercer any del seu recorregut catequètic, quan tingui al voltant dels 9 anys.

- Aquest camí de creixement en la fe no acaba amb la infància; per això la Parròquia ofereix una Catequesi de pre-adolescents i adolescents, durant la qual podran rebre el sagrament de la Confirmació i veuran la importància d’anar vivint, en el compromís per fer créixer el Regne de Déu, tot allò que van aprenent, celebrant i compartint.

Aquestes característiques defineixen la Catequesi d’infants de la Parròquia de Sant Ildefons, tant en la modalitat de Catequesi setmanal com de Catequesi familiar. Però és en aquesta darrera, la Catequesi familiar, en què es fan més paleses: els pares, molts d’ells també catequistes, són, en la família, els qui treballen els temes amb els fills, com ells també reben formació catequètica continuada i, juntament amb els seus fills, participen en l’Eucaristia, posant-se així en les mans amorosos de Déu Pare, confiant en la força i la llum de l’Esperit Sant i moguts per la fe en Crist, el Fill de Déu.

Montserrat Martínez
Directora del Servei de Catequesi

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada