Comunitat Eclesial de Sant Ildefons. c/Madrazo, 92 08021 Barcelona Telèfon: 93 209 73 63 / 93 209 43 28
email: santildefons100@arqbcn.org / twitter: @Sant_Ildefons
Parròquia agermanada amb la de Sant Paulí de Nola, del barri del Besòs


5 d’abril de 2015

Reflexions a la Paraula de Déu

Crec en la resurrecció de la carn i en la vida perdurable!

Jesús, crucificat, havia mort i, després de ser amortallat, fou enterrat en un sepulcre nou. Des d’aquell dia Jesús ja no viuria mai més amb els seus, però viuria en ells com, gràcies a la fe que hem rebut, viu també en nosaltres. Ha mort, però viu; ha mort, però ha ressuscitat. És justament això que creiem i celebrem en aquest Temps Pasqual.

L’apòstol Pau, en la primera carta als cristians de Corint, diu: “Si prediquem que Crist ha ressuscitat d’entre els morts, com és que alguns de vosaltres neguen la resurrecció dels morts? Si no hi ha resurrecció dels morts, tampoc Crist no ha ressuscitat. I si Crist no ha ressuscitat, la nostra predicació és buida, i buida és també la nostra fe” (1Co15, 12-14). Com podem entendre això? Cadascú ho llegirà a la seva manera potser, però, segons Pau, jo no puc creure que Jesús hagi ressuscitat si abans no accepto i crec que també jo puc ressuscitar.

I quan creuré que Jesús ha ressuscitat i que també jo ressuscitaré? Senzillament: cada vegada que el senti present en mi i sigui capaç d’escoltar-lo i de parlar-li, i fins de sentir-me seguidor seu com en foren els deixebles i els apòstols. Quan ell sigui part de la meva vida jo seré també part de la seva resurrecció. Seré benaurat!

Recordem les benaurances: “Feliços els pobres, els qui ploren, els humils, els qui tenen fam i set de justícia, els compassius, els nets de cor, els qui treballen per la pau, els perseguits pel fet de ser justos, els qui per causa de Crist seran insultats, calumniats o perseguits...” (Mt 5, 1-11). La recompensa serà renéixer a una ‘vida nova’.

Tan senzill i tan clar: som cridats a viure diferentment, pel damunt de totes les petiteses d’aquest món nostre tan formós i tan ample, on tota benaurança hi té cabuda i es torna saviesa i elegància, i on tota malesa té camí obert a l’absoluta remissió.

Aquesta ‘VIDA NOVA’ és la PASQUA, la de cada any i la de cada dia, la de la mort de Jesús i la de la seva resurrecció. Mort i resurrecció són una mateixa cosa en Jesús i també en nosaltres. Això ens permet de cantar aquests dies, amb joia i gratitud, l’AL·LELUIA!, que voldria dir: LLOEM EL SENYOR [TOTS] !

Ferran Aguiló

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada