Comunitat Eclesial de Sant Ildefons. c/Madrazo, 92 08021 Barcelona Telèfon: 93 209 73 63 / 93 209 43 28
email: santildefons100@arqbcn.org / twitter: @Sant_Ildefons
Parròquia agermanada amb la de Sant Paulí de Nola, del barri del Besòs


29 de desembre de 2014

La Cúria Romana i el Cos de Crist

El passat dia 22 el papa Francesc va enumerar a la Cúria de Roma els seus principals pecats. Pecats, que d' altra banda, no són només de la Cúria sinó de tots nosaltres. Val la pena fer un examen de consciència tot llegint les paraules del Sant Pare.

Clicant aquí podem veure i escoltar el discurs que tot seguit es reprodueix.

«Tu estàs sobre els Querubins, tu que has canviat la miserable condició del món quan t'has fet com un de nosaltres» (sant Atanasi).

Estimats Germans,

Al final de l'Advent, ens reunim per als tradicionals salutacions. En uns dies tindrem l'alegria de celebrar la Nativitat del Senyor; l'esdeveniment de Déu que es va fer home per salvar els homes; la manifestació de l'amor de Déu, que no es limita a donar-nos alguna cosa o enviar-nos algun missatge o certs missatgers, sinó que es lliura a si mateix; el misteri de Déu que pren sobre si la nostra condició humana i els nostres pecats per revelar-nos la seva vida divina, la seva immensa gràcia i el seu perdó gratuït. És la cita amb Déu, que neix en la pobresa de la gruta de Betlem per ensenyar-nos el poder de la humilitat. En efecte, el Nadal és també la festa de la llum que no és rebuda per la gent «selecta», sinó pels pobres i senzills que esperaven la salvació del Senyor.

En primer lloc, voldria desitjar-vos a tots vosaltres - col·laboradors, germans i germanes, representants pontificis escampats pel món – i a tots els vostres éssers estimats un sant Nadal i un feliç Any Nou. Desitjo agrair cordialment el vostre compromís quotidià al servei de la Santa Seu, de l'Església Catòlica, de les Esglésies particulars i del successor de Pere.

Ja que som persones, i no només números o títols, recordo particularment als que durant aquest any han acabat el seu servei, per raons d'edat, per haver assumit altres encàrrecs o perquè han estat cridats a la casa del Pare. També per a tots ells i els seus familiars, el meu record i gratitud.

Amb vosaltres, vull elevar un profunda i sentida acció de gràcies al Senyor per l'any que ens està deixant, pels esdeveniments viscuts i tot el bé que ell ha volgut fer generosament a través del servei de la Santa Seu, demanant humilment perdó per les faltes comeses «de pensament, paraula, obra i omissió».

A partir precisament d'aquesta petició de perdó, voldria que aquesta trobada, i les reflexions que compartiré amb vosaltres, fossin per a tots nosaltres un suport i un estímul per a un veritable examen de consciència i per preparar el nostre cor pel sant Nadal.

Pensant en aquesta trobada, m'ha vingut al cap la imatge de l'Església com a Cos Místic de Jesucrist. És una expressió que, com va explicar el Papa Pius XII, «brolla i encara germina de tot el que en les Sagrades Escriptures i en els escrits dels Sants Pares freqüentment s'ensenya». [1] Referent a això, sant Pau va escriure: «doncs, el mateix que el cos és un i té molts membres, i tots els membres del cos, tot i ser molts, formen un sol cos, així també Crist »(1Co 12,12). [2]

En aquest sentit, el Concili Vaticà II ens recorda que «en la construcció del Cos Místic de Crist hi ha una diversitat de membres i de funcions. És el mateix Esperit el que, segons la seva riquesa i les necessitats dels ministeris (cf. 1Co 12,1-11), distribueix els seus diversos dons per al bé de l'Església ». [3]« Crist i l'Església són per tant el "Crist total", Christus Totus. L'Església és una amb Crist ». [4]

És bell pensar en la Cúria Romana com un petit model de l'Església, és a dir, com un «cos» que tracta seriosament i quotidiana de ser més viu, més sa, més harmoniós i més unit en si mateix i amb Crist.

En realitat, la Cúria Romana és un organisme complex, compost per moltes Congregacions, Consells, Oficines, tribunals, comissions i nombrosos elements que no tots tenen la mateixa comesa, però que es coordinen per al seu funcionament eficaç, edificant, disciplinat i exemplar, no obstant la diversitat cultural, lingüística i nacional dels seus membres. [5]

En tot cas, sent la Cúria un cos dinàmic, no pot viure sense alimentar-se i cuidar-se. En efecte, la Cúria - com l'Església - no pot viure sense tenir una relació vital, personal, autèntica i sòlida amb Crist. [6] Un membre de la Cúria que no s'alimenta diàriament amb aquest menjar es convertirà en un buròcrata (un formalista, un funcionari, un simple empleat): una sarment que es marceix i poc a poc mor i es talla. L'oració quotidiana, la participació assídua en els sagraments, especialment en l'Eucaristia i en la Reconciliació, el contacte diari amb la Paraula de Déu i l'espiritualitat traduïda en la caritat viscuda, són l'aliment vital per a cada un de nosaltres. Que ens quedi clar a tots que, sense Ell, no podem fer res (cf. Jn 15,5).

Per tant, la relació viva amb Déu alimenta i reforça també la comunió amb els altres; és a dir, com més estretament estem units a Déu, més units estem entre nosaltres, perquè l'Esperit de Déu uneix i l'esperit del maligne divideix.

La Cúria està cridada a millorar, a millorar sempre i a créixer en comunió, santedat i saviesa per realitzar plenament la seva missió. [7] No obstant això, com tot cos, com tot cos humà, també està exposada als mals, al mal funcionament, a la malaltia. I aquí voldria esmentar alguns d'aquests possibles mals, mals curials. Són mals més habituals en la nostra vida de Cúria. Són malalties i temptacions que debiliten el nostre servei al Senyor. Crec que ens pot ajudar el «catàleg» dels mals - seguint els Pares del Desert, que feien aquells catàlegs - dels que avui parlem: ens ajudarà a preparar el Sagrament de la Reconciliació, que serà un gran pas perquè tots nosaltres ens preparem per al Nadal.

1. El mal de sentir-se «immortal», «immune», i fins i tot «indispensable», descuidant els controls necessaris i normals. Una Cúria que no s’autocritica, que no s'actualitza, que no busca millorar, és un cos malalt. Una simple visita als cementiris podria ajudar-nos a veure els noms de tantes persones, alguna de les quals pensava potser ser immortal, immune i indispensable. És el mal del ric insensat de l'evangeli, que pensava viure eternament (cf. Lc 12,13-21), i també d'aquells que es converteixen en amos, i se senten superiors a tots, i no al servei de tots. Aquesta malaltia es deriva sovint de la patologia del poder, del «complex d'elegits», del narcisisme que mira apassionadament la pròpia imatge i no veu la imatge de Déu impresa en el rostre dels altres, especialment dels més febles i necessitats. [8] L'antídot contra aquesta epidèmia és la gràcia de sentir-se pecadors i dir de tot cor: «Som servents inútils, hem fet el que havíem de fer» (Lc 17,10).

2. Un altre: El mal de «martalisme» (que ve de Marta), de l'excessiva laboriositat, és a dir, el d'aquells embrancats en el treball, deixant de banda, inevitablement, «la millor part»: estar asseguts als peus de Jesús (cf. Lc 10,38-42). Per això, Jesús va cridar els seus deixebles a «descansar una mica» (Mc 6,31), perquè descuidar el necessari descans condueix a l'estrès i l'agitació. Un temps de repòs, per a qui ha completat la seva missió, cal, obligat, i ha de ser viscut de debò: en passar temps amb la família i respectar les vacances com un moment de recàrrega espiritual i física; cal aprendre el que ensenya l’Eclesiastès: «Tot té el seu temps, cada cosa el seu moment» (3,1).

3. També existeix el mal de la «petrificació» mental i espiritual, és a dir, el d'aquells que tenen el cor de pedra i van a la seva (Ac 7,51); dels que, al llarg del camí, perden la serenitat interior, la vivacitat i l'audàcia, i s'amaguen darrere dels papers, convertint-se en «màquines de lligalls», en lloc d'en «homes de Déu» (cf. Hb 3,12). És perillós perdre la sensibilitat humana necessària per fer-nos plorar amb els que ploren i alegrar-nos amb els qui s'alegren. És la malaltia de qui perd «els sentiments propis de Crist Jesús» (Fl 2,5), perquè el seu cor, amb el pas del temps, s'endureix i es fa incapaç d'estimar incondicionalment al Pare i al proïsme (cf. Mt 22 , 34-40). Ser cristià, en efecte, significa tenir «els sentiments propis de Crist Jesús» (Fl 2,5), sentiments d'humilitat i entrega, de despreniment i generositat. [9]

4. El mal de la planificació excessiva i del funcionalisme. Quan l'apòstol programa tot minuciosament i creu que, amb una perfecta planificació, les coses progressen efectivament, es converteix en un comptable o en un gestor. Cal preparar-ho tot bé, però sense caure mai en la temptació de voler tancar i pilotar la llibertat de l'Esperit Sant, que segueix sent més gran, més generós que tots els plans humans (cf. Jn 3,8). Es cau en aquesta malaltia perquè «sempre és més fàcil i còmode instal·lar-se en les pròpies posicions estàtiques i inamovibles. En realitat, l'Església es mostra fidel a l'Esperit Sant en la mesura que no pretén regular ni domesticar ... - domesticar l'Esperit Sant! -, Ell és frescor, fantasia, novetat ». [10]

5. El mal d'una manca de coordinació. Quan els membres perden la comunió entre ells, el cos perd la seva harmoniosa funcionalitat i la seva temprança, convertint-se en una orquestra que produeix soroll, perquè els seus membres no cooperen i no viuen l'esperit de comunió i d'equip. Com quan el peu diu al braç: «No et necessito», o la mà al cap: «Jo sóc la que mano», causant així malestar i escàndol.

6. També hi ha la malaltia del «Alzheimer espiritual», és a dir, l'oblit de la «història de la salvació», de la història personal amb el Senyor, del «primer amor» (Ap 2,4). És una disminució progressiva de les facultats espirituals que, en un període de temps més llarg o més curt, causa una greu discapacitat de la persona, de manera que es fa incapaç de dur a terme qualsevol activitat autònoma, vivint un estat de dependència absoluta la seva manera de veure, sovint imaginària. Ho veiem en els que han perdut el record de la seva trobada amb el Senyor; en els quals no tenen sentit «deuteronòmic» de la vida; en els que depenen completament del seu present, de les seves passions, capricis i manies; en els que construeixen murs i costums al voltant de si, fent-se cada vegada més esclaus dels ídols que han forjat amb les seves pròpies mans.

7. El mal de la rivalitat i la vanaglòria. [11] És quan l'aparença, el color dels vestits i les insígnies d'honor es converteixen en l'objectiu principal de la vida, oblidant les paraules de sant Pau: «No facis res per rivalitat ni per arrogància; amb tota humilitat, considereu als altres superiors a vosaltres mateixos. Que no miri cadascú pels propis interessos, sinó que procuri sobretot pels altres »(Fl 2,3-4). És la malaltia que ens porta a ser homes i dones falsos, i viure un fals «misticisme» i un fals «quietisme». El mateix sant Pau els defineix «enemics de la creu de Crist», perquè la seva glòria "està en les seves vergonyes; i no pensen més que en les coses de la terra »(Fl 3,18.19).

8. El mal de l'esquizofrènia existencial. És la malaltia de qui té una doble vida, fruit de la hipocresia típica dels mediocres i del progressiu buit espiritual, que graus o títols acadèmics no poden satisfer. És una malaltia que afecta sovint a qui, abandonant el servei pastoral, es limita als assumptes burocràtics, perdent així el contacte amb la realitat, amb les persones concretes. Creant, així,  el seu món paral·lel, on deixa de banda tot el que ensenya de forma inflexible als altres i comença a viure una vida oculta i sovint dissoluta. Per aquest mal gravíssim, la conversió és més aviat urgent i indispensable (cf. Lc 15,11-32).

9. El mal de la xerrameca, de la murmuració i de la xafarderia. D'aquesta malaltia ja he parlat moltes vegades, però mai serà prou. És una malaltia greu, que potser comença simplement per xerrar, però que després es va apoderant de la persona fins convertir-la en «sembradora de jull» (com Satanàs), i moltes vegades en «homicida a sang freda» de la fama dels seus propis col·legues i germans. És la malaltia dels mesquins, que, no tenint valor per parlar directament, parlen a l'esquena. Sant Pau ens amonesta: «Feu-ho tot sense murmuracions ni discussions, per ser irreprensibles i innocents» (cf. Fl 2,14-18). Germans, ¡guardem-nos del terrorisme de les xerrameques!

10. El mal de divinitzar els caps: és la malaltia dels que festegen els superiors, esperant obtenir la seva benevolència. Són víctimes del arribisme i l'oportunisme, honoren a les persones i no a Déu (cf. Mt 23,8-12). Són persones que viuen el servei pensant només en el que poden aconseguir i no en el que han de donar. Són éssers mesquins, infeliços i inspirats únicament pel seu egoisme fatal (cf. Ga 5,16-25). Aquest mal també pot afectar els superiors, quan afalaguen a alguns col·laboradors per aconseguir la seva submissió, lleialtat i dependència psicològica, però el resultat final és una autèntica complicitat.

11. El mal de la indiferència cap als altres. Es dóna quan cada un pensa només en si mateix i perd la sinceritat i la calor de les relacions humanes. Quan el més expert no posa el seu saber al servei dels col·legues amb menys experiència. Quan es té coneixement d'alguna cosa i el reté per a ell mateix, en lloc de compartir-ho positivament amb els altres. Quan, per gelosia o murrieria, s'alegra de la caiguda de l'altre, en comptes d'aixecar-lo i animar-lo.

12. El mal de la cara fúnebre. És a dir, el de les persones dures i ombrívoles, que creuen que, per ser serioses, cal fer cara de malenconia, de severitat, i tractar els altres - especialment als que considera inferiors - amb rigidesa, duresa i arrogància. En realitat, la severitat teatral i el pessimisme estèril [12] són freqüentment símptomes de por i inseguretat de si mateixos. L'apòstol s'ha d'esforçar per ser una persona educada, serena, entusiasta i alegre, que transmet alegria allà on sigui. Un cor ple de Déu és un cor feliç que irradia i contagia l'alegria a tots els qui estan al seu voltant: se li nota a simple vista. No perdem, doncs, aquest esperit alegre, ple d'humor, i fins i tot autoirònic, que ens fa persones afables, fins i tot en situacions difícils. [13] Quant de bé fa una bona dosi d'humor sà! Ens farà bé recitar sovint la pregària de sant Tomàs More: [14] jo la reso cada dia, em va bé.

13. El mal d'acumular: es produeix quan l'apòstol busca omplir un buit existencial en el seu cor acumulant béns materials, no per necessitat, sinó només per sentir-se segur. En realitat, no podrem portar res material amb nosaltres, perquè «el sudari no té butxaques», i tots els nostres tresors terrenals - encara que siguin regals - mai podran omplir aquest buit, és més, ho faran cada vegada més exigent i profund. A aquestes persones el Senyor els repeteix: «Tu dius: Sóc ric; m'he enriquit i no em manca res. I no t'adones que ets un desgraciat, digne de compassió, pobre, cec i nu ... Sigues, doncs, fervent i converteix-te »(Ap 3,17-19). L'acumulació només fa més pesat el camí i el frena inexorablement. Penso una anècdota: en temps passats, els jesuïtes espanyols descrivien la Companyia de Jesús com la «cavalleria lleugera de l'Església». Recordo el trasllat d'un jove jesuïta, que mentre carregava en un camió els seus nombrosos havers: maletes, llibres, objectes i regals, va sentir dir a un vell jesuïta de savi somriure que l’ estava observant: «¿I aquesta seria la" cavalleria lleugera "de l'Església? ». Els nostres trasllats són una mostra d'aquesta malaltia.

14. El mal dels cercles tancats, on la pertinença al grupet es fa més forta que la pertinença al cos i, en algunes situacions, al Crist mateix. També aquesta malaltia comença sempre amb bones intencions, però amb el pas del temps esclavitza els membres, convertint-se en un càncer que amenaça l'harmonia del cos i causa tants mals - escàndols - especialment als nostres germans més petits. La autodestrucció o el «foc amic» dels companys és el perill més enganyós. [15] És el mal que ataca des de dins; [16] és, com diu Crist, «Tot reialme dividit contra si mateix la ruïna» (Lc 11 , 17).

15. I l'últim: el mal del benefici mundà i de l'exhibicionisme, [17] quan l'apòstol transforma el seu servei en poder, i el seu poder en mercaderia per obtenir beneficis mundans o més poder. És la malaltia de les persones que busquen insaciablement multiplicar poders i, per això, són capaços de calumniar, difamar i desacreditar els altres, fins i tot en els diaris i en les revistes. Naturalment per exhibirse i mostrar que són més entesos que els altres. També aquesta malaltia fa molt de mal al cos, perquè porta a les persones a justificar l'ús de qualsevol mitjà per tal d'aconseguir aquest objectiu, sovint en nom de la justícia i la transparència! I aquí em ve al cap el record d'un sacerdot que trucava als periodistes per explicar - i inventar - assumptes privats i reservats dels seus germans i parroquians. Per a ell només comptava aparèixer en les primeres pàgines, perquè així se sentia «poderós i atractiu», causant molt mal als altres i a l'Església. ¡Pobret!

Germans, aquests mals i aquestes temptacions són naturalment un perill per a tot cristià i per a tota cúria, comunitat, congregació, parròquia, moviment eclesial, i poden afectar tant en el pla individual com en el comunitari.

Cal aclarir que correspon només a l'Esperit Sant - l'ànima del Cos Místic de Crist, com afirma el Credo Nicenoconstantinopolità: «Crec ... en l'Esperit Sant, Senyor i infon la vida» - curar tota malaltia. És l'Esperit Sant el que sosté tot esforç sincer de purificació i tota bona voluntat de conversió. És Ell qui ens fa comprendre que cada membre participa en la santificació del cos i també en la seva defallida. Ell és el promotor de l'harmonia: [18] «Ipse harmonia est», afirma sant Basi-li. I sant Agustí ens diu: «Mentre qualsevol membre roman unit al cos, queda l'esperança de salvar-lo; una vegada amputat, no hi ha remei que ho curi ». [19]

La curació és també fruit del tenir consciència de la malaltia, i de la decisió personal i comunitària de curar-se, suportant pacientment i amb perseverança la cura. [20]

Així, doncs, estem cridats - en aquest temps de Nadal i durant tot el temps del nostre servei i de la nostra existència - a viure «sent sincers en l'amor, creixem en tot fins Aquell que és la Cap, Crist, de qui tot el cos rep lligam i cohesió per mitjà de tota mena de juntures que proporcionen una activitat segons la mesura corresponent a cadascuna de les parts, realitzant així el creixement del cos per anar-se construint a si mateix en l'amor »(Ef 4,15-16).

Estimats germans,


Una vegada vaig llegir que els sacerdots són com els avions: únicament són notícia quan cauen, encara que són molts els que volen. Molts critiquen i pocs resen per ells. És una frase molt simpàtica i també molt veritable, perquè indica la importància i la delicadesa del nostre servei sacerdotal, i quant de mal podria causar a tot el cos de l'Església un sol sacerdot que «cau».

Per tant, per no caure en aquests dies en els quals ens preparem a la Confessió, demanem a la Verge, Mare de Déu i Mare de l'Església, que curi les ferides del pecat que cada un de nosaltres porta en el seu cor, i que sostingui a l'Església i a la Cúria perquè es mantinguin sanes i siguin guaridores; santes i santificadores, per a glòria del seu Fill i la salvació nostra i del món sencer. Demanem-li que ens faci estimar l'Església com l'ha estimat Crist, el seu fill i el nostre Senyor, i ens doni valor per reconèixer pecadors i necessitats de la seva misericòrdia, sense por a abandonar la nostra mà entre les seves mans maternals.

Bon Nadal a tots vosaltres, a les vostres famílies i els vostres col·laboradors. I, si us plau, no oblideu pregar per mi! Gràcies de tot cor.
[1] L'Església, sent un Mysticum Corpus Christi, «necessita també una multitud de membres, que de manera estiguin travats entre si, que mútuament es auxiliïn. I així com en aquest nostre organisme mortal, quan un membre pateix, tots els altres sofreixen també amb ell, i els sans presten auxili als malalts, així també en l'Església els diversos membres no viuen únicament per a si mateixos, sinó perquè ajuden també als altres i s'ajuden uns als altres, ja per mutu alleujament, ja també per edificació cada vegada més gran de tot el cos ... No basta una qualsevol aglomeració de membres per constituir el cos, sinó que necessàriament ha d'estar dotat del que diuen òrgans, és a dir, de membres que no exerceixen la mateixa funció, però estan disposats en un ordre convenient, així l'Església ha de dir Cos, principalment per raó d'estar formada per una recta i ben proporcionada harmonia i lligam de les seves parts , i proveïda de diversos membres que convenientment es corresponen els uns als altres ».
[2] Cf. Rm 12,5: «Així nosaltres, que som molts, som un sol cos de Crist, però cadascú ha en relació amb els altres membres».

[3] Const. dogmàtica. Lumen gentium, 7.

[4] Catecisme de l'Església Catòlica, 795; ibíd., 789: «La comparació de l'Església amb el cos llança un raig de llum sobre la relació íntima entre l'Església i Crist. No està només reunida entorn d'ell: sempre està unificada en ell, en el seu cos. Tres aspectes de l'Església "Cos de Crist" s'han de ressaltar més específicament: la unitat de tots els membres entre si per la seva unió amb Crist; Crist Cap del Cos; l'Església, Esposa de Crist ».

[5] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 130-131.

[6] Jesús ha ensenyat diverses vegades com ha de ser la unió dels fidels amb ell: «Així com la sarment no pot donar fruit per si, si no estan en el cep, així tampoc vosaltres, si no esteu en mi. Jo sóc el cep i vosaltres les sarments »(Jn 15,4-5).

[7] Cf. Joan Pau II, Const. ap. Pastor bonus, art. 1; Codi de Dret Canònic, can. 360.

[8] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 197-201.

[9] Cf. Benet XVI, Audiència general, 1 juny de 2005.

[10] Homilia a la Catedral catòlica de l'Esperit Sant, Istanbul, 29 novembre 2014.

[11] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 95-96.

[12] Cf, ibíd., 84-86.

[13] Cf, ibíd., 2.

[14] «Concedeix-me, Senyor, una bona digestió, i també una mica de pair. Concedeix-me la salut del cos, amb el bon humor necessari per mantenir-la. Dóna'm, Senyor, una ànima santa que sàpiga aprofitar el que és bo i pur, perquè no s'espanti davant el mal, sinó que trobi la manera de posar les coses de nou en ordre. Concedeix-me una ànima que no conegui l'avorriment, les murmuracions, els sospirs i els laments, i no permetis que pateixi excessivament per aquest ésser tan dominant que es diu "Jo". Dóna'm, Senyor, el sentit de l'humor. Concedeix-me la gràcia de comprendre les bromes, perquè conegui en la vida una mica d'alegria i pugui comunicar-als altres. Així sigui ».

[15] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 88.

[16] El Beat Pau VI referint-se a la situació de l'Església va dir tenir la sensació que «per alguna ranura havia entrat el fum de Satanàs al temple de Déu»: Homilia en la Solemnitat dels Sants Apòstols Pere i Pau, 29 jun 1972; cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 98-101.

[17] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 93-97 («No a la mundanitat espiritual»).

[18] Cf. Homilia a la Catedral catòlica de l'Esperit Sant, Istanbul, 29 novembre 2014, «L'Esperit Sant és l'ànima de l'Església. Ell dóna la vida, suscita els diferents carismes que enriqueixen el Poble de Déu i, sobretot, crea la unitat entre els creients: de molts, fa un sol cos, el cos de Crist ... L'Esperit Sant fa la unitat de la Església: unitat en la fe, unitat en la caritat, unitat en la cohesió interior ».

[19] Sant Agustí, Sermó 137, 1: PL., 38, 754.

[20] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 25

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada