Comunitat Eclesial de Sant Ildefons. c/Madrazo, 92 08021 Barcelona Telèfon: 93 209 73 63 / 93 209 43 28
email: santildefons100@arqbcn.org / twitter: @Sant_Ildefons
Parròquia agermanada amb la de Sant Paulí de Nola, del barri del Besòs


12 d’agost de 2013

Els documents del Concili Vaticà II

El Concili Vaticà II va aprovar setze documents, que es divideixen segons la seva importància en constitucions, decrets i declaracions. El Centre de Pastoral Litúrgica a través de Missa Dominical publica la llista d’aquests documents, que reproduïm, afegint-hi el nom en llatí amb què són coneguts (aquest nom en llatí ve de les paraules amb què comença el document), i les sigles corresponents. La data de l’aprovació de cada document està indicada en la cronologia que vam publicar en aquest article del dia 30 de juliol.

Constitucions

Constitució dogmàtica sobre l’Església (Lumen Gentium, LG)

Constitució dogmàtica sobre la Divina Revelació (Dei Verbum, DV)

Constitució sobre la Sagrada Litúrgia (Sacrosanctum Concilium, SC)

Constitució pastoral sobre l’Església en el Món d'Avui (Gaudium et Spes, GS)

Decrets


Decret sobre el Ministeri Pastoral dels Bisbes (Christus Dominus, CD)

Decret sobre el Ministeri i la Vida dels Preveres (Presbyterorum Ordinis, PO)

Decret sobre la Formació Sacerdotal (Optatam Totius, OT)

Decret sobre la Renovació de la Vida Religiosa (Perfectae Caritatis, PC)

Decret sobre l’Apostolat dels Laics (Apostolicam Actuositatem, AA)

Decret sobre les Esglésies Orientals Catòliques (Orientalium Ecclesiarum, OR)

Decret sobre l’Activitat Missionera de l’Església (Ad Gentes, AG)

Decret sobre l’Ecumenisme (Unitatis Redintegratio, UR)

Decret sobre els Mitjans de Comunicació Social (Inter Mirifica, IM)


Declaracions


Declaració sobre la Llibertat Religiosa (Dignitatis Humanae, DH)

Declaració sobre l’Educació Cristiana (Gravissimum Educationis, GE)

Declaració sobre la relació de l’Església amb les Religions no Cristianes (Nostra Aetate, NA)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada