Comunitat Eclesial de Sant Ildefons. c/Madrazo, 92 08021 Barcelona Telèfon: 93 209 73 63 / 93 209 43 28
email: santildefons100@arqbcn.org / twitter: @Sant_Ildefons
Parròquia agermanada amb la de Sant Paulí de Nola, del barri del Besòs


30 de juliol de 2013

Cronologia bàsica del Concili

Seguint la línia iniciada l’any passat i que hem mantingut durant tot el curs amb publicacions i articles del que va ser el Concili Vaticà II, del qual hem celebrat el cinquantenari de la seva inauguració, publiquem aquí una cronologia bàsica del procés que va conduir cap al Concili i del Concili mateix. Així podrem estar més ben situats davant aquest esdeveniment tan decisiu de la nostra història eclesial.

La informació ha estat publicada pel Centre de Pastoral Litúrgica a Missa Dominical.

28-10-1958: Elecció de Joan XXIII com a papa.

25-01-1959: Joan XXIII anuncia la decisió de convocar un Concili.

14-07-1959: S'anuncia que el Concili es farà al Vaticà i serà anomenat "Concili Vaticà II". Els Concilis són anomenats pel lloc on es fan, i el número depèn dels que s'han fet en aquell lloc. Al Vaticà fins llavors només se n'havia fet un, el Vaticà I, els anys 1869-1870.

05-06-1960: Nomenament de les comissions preparatòries.

02-02-1962: Joan XXIII fixa l’inici del Concili per a l'11 d'octubre de 1962.

11-09-1962: Missatge radiofònic de Joan XXIII presentant el Concili al món.

11-10-1962: Inauguració del Concili Vaticà II a la basílica de Sant Pere.

20-10-1962: Missatge del Concili a la humanitat.

08-12-1962: Sessió conclusiva de la primera etapa del Concili.

11-04-1963: Encíclica Pacem ín terris de Joan XXIII.

03-06-1963: Mort de Joan XXIII.

21-06-1963: Elecció de Pau VI com a papa.

29-09-1963: Obertura de la segona etapa del Concili.

04-12-1963: Sessió conclusiva de la segona etapa. Aprovació de la Constitució sobre la Sagrada Litúrgia i del Decret sobre els Mitjans de Comunicació Social.

4/6-1-1964: Peregrinació de Pau VI a Jerusalem i trobada amb el patriarca Atenàgores.

13-01-1964: Creació del Consell per a la posada en pràctica de la Constitució sobre la Litúrgia.

06-08-1964: Encíclica Ecclesiam suam de Pau VI.

14-09-1964: Obertura de la tercera etapa del Concili.

21-11-1964: Sessió conclusiva de la tercera etapa. Aprovació de la Constitució sobre l’Església i dels Decrets sobre l’Ecumenisme i sobre les Esglésies Orientals Catòliques.

07-03-1965: Implantació de la nova litúrgia de l’Eucaristia.

14-09-1965: Obertura de la quarta etapa del Concili.

28-10-1965: Sessió per a l’aprovació dels Decrets sobre el Ministeri Pastoral dels Bisbes, sobre la Renovació de la Vida Religiosa i sobre la Formació Sacerdotal, i de les Declaracions sobre l’Educació Cristiana i sobre la relació de l’Església amb les Religions no Cristianes.

18-11-1965: Sessió per a l’aprovació de la Constitució sobre la Divina Revelació i del Decret sobre l’Apostolat dels Laics.

07-12-1965: Sessió conclusiva de la quarta etapa i aprovació de la Constitució sobre l’Església en el Món d'Avui, dels Decrets sobre l’Activitat Missionera de l’Església i sobre el Ministeri i la Vida dels Preveres, i de la Declaració sobre la Llibertat Religiosa.

08-12-1965: Celebració conclusiva del Concili i lectura dels missatges del Concili a la Humanitat.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada