Comunitat Eclesial de Sant Ildefons. c/Madrazo, 92 08021 Barcelona Telèfon: 93 209 73 63 / 93 209 43 28
email: santildefons100@arqbcn.org / twitter: @Sant_Ildefons
Parròquia agermanada amb la de Sant Paulí de Nola, del barri del Besòs


9 de març de 2010

Catequesi Familiar de març: Setmana Santa i la Pasqua de Jesús

Els propers diumenges 14 i 21 de març tindran lloc les sisenes trobades del curs de la Catequesi Familiar. El tema a tractar serà la Setmana Santa i la Pasqua de Jesús.

Setmana Santa
La darrera setmana de la Quaresma és la Setmana Santa, en la que se'ns proposa de viure en profunditat el sentit de la Passió i Mort de Jesús .

Jesús adult
Tot el procés de realització d'una vida humana dintre d’una plena comunió amb el Fill, en constant presència i acció de l'Esperit, és el Misteri de Crist.

És un misteri dinàmic i històric. Té certament un aspecte fet, definitivament acabat, salvat. Jesús és ja el Crist. Quan neix Jesús, neix el Crist.

Però l'home Jesús, encara no és del tot acabat. La vida humana de Jesús ha de culminar com tota vida humana amb la mort.

La vida humana de Jesús, que ja és el Crist, ens va revelant progressivament el que Déu, el Pare, ens vol dir i donar per mitjà d' ell. I no es revelarà del tot fins que, amb la mort, la seva vida humana es realitzi del tot.

Com viu Jesús la seva mort?
Jesús viu totalment compromès amb l'opció de lliurar-se a realitzar la voluntat del Pare, amb plena fidelitat a l'Esperit.
Viu amb plena consciència lúcida que la fidelitat a aquesta opció, dintre les circumstàncies del món, el portaran a una situació conflictiva amb tots els poders. Jesús viu en una constant actitud d' OFRENA que ens dóna el sentit de la seva vida i de la seva mort.

1.- RAMS.- La litúrgia ens fa viure el missatge de la narració de l'entrada de Jesús a Jerusalem, rebut precisament com a rei Messies (Crist).

2.- DIJOUS.- Jesús mana als deixebles preparar el sopar de comiat. Jesús dóna als deixebles els ensenyaments més fonamentals. Amb el signe del rentament de peus proclama el seu nou manament de l'amor fratern. Amb l'Eucaristia els revela el secret de la seva vida, la seva OFRENA total al Pare, i els dóna el signe per fer-ne memòria i sagrament de comunió.

És l’hora de Jesús.

3.- DIVENDRES.- És l'hora del poder de les tenebres. Totes les forces del mal es confabulen contra Jesús per destruir-lo. Jesús és la víctima. EII assumeix lliurement la mort en creu tot demanant al Pare el Perdó. Jesús mor tot dient: “Pare, confio el meu alè a les teves mans.” (Lluc 23,46)

4.- DISSABTE.- El grupet d'incondicionals i les dones recullen a Jesús mort , i el sepulten.

5.-PASQUA.- Jesús, ha mort lliurant-se a les mans del Pare, i el Pare ens el dóna vivent en la Vida del Fill. L'home Jesús, pel pas de la mort lliurement acceptada, ha assolit la plenitud de la seva realització humana. Pilat tenia raó quan deia “Aquí teniu l'home” (Joan 19,3). Els botxins rematen Jesús,i el Pare ens el dóna plenament realitzat en las seves mans i ens diu “Aquí teniu el Crist” plenament acabat, i amb ell, ens regala el Perdó, la Justificació i la Salvació.

És l’hora del Pare.

Que Déu perdoni d'entrada, gratuïtament i del tot, per mitjà del Crist, no vol dir que el pecador pugui pecar tranquil·lament, sinó que el pecador s'ha de convertir, no per guanyar-se el perdó, sinó per acollir-lo agraïdament.


TEXTOS DE LA MISSA

• Primera Lectura
De la carta de sant Pau als Romans 8, 8 – 11

Per això els qui viuen d'acord amb els valors d'aquest món, no poden plaure a Déu.

Ara bé, vosaltres no viviu d'acord amb els valors d'aquest món, sinó d'acord amb l'Esperit Sant, perquè l'Esperit de Déu habita en vosaltres, i si algú de vosaltres no tingués l'Esperit de Crist, no seria de Crist.

Però si Crist està en vosaltres, encara que el vostre cos hagi de morir per culpa del pecat, l'Esperit us dóna la vida, ja que Déu us ha fet justos.

I si habita en vosaltres l'Esperit d'aquell qui va ressuscitar Jesús d'entre els morts, també, gràcies al seu Esperit que habita en vosaltres, aquell que va ressuscitar el Crist d'entre els morts donarà la vida als vostres cossos mortals.

Paraula de Déu.

• Segona Lectura

Dels evangelis de sant Marc, sant Lluc i sant Joan.

Després del darrer sopar, Jesús, amb els deixebles, sortí i se'n va anar a la muntanya de les Oliveres ...

Jesús s'agenolla i pregava dient: - Pare, si ho vols, aparta de mi aquest sofriment. Però que no es faci la meva voluntat, sinó la teva.

Van agafar Jesús i el dugueren a Pilat. Pilat va condemnar Jesús a morir a la creu. Quan s'enduien Jesús, van agafar un home que l'ajudés a portar la creu. Quan arribaren a l’indret anomenat Calvari, hi van crucificar Jesús entre dos criminals. Jesús deia: - Pare, perdona'ls, que no saben el que fan.

Un dels crucificats amb Jesús li deia: - Jesús, recorda't de mi quan arribis al teu Regne.

Jesús li digué: - T'ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís.

Vora la creu hi havia la seva mare i les dones. Quan Jesús veié la seva mare i, al costal d'ella, el deixeble que ell estimava, digué a la mare: - Dona , aquí tens el teu fill.

Després digué al deixeble:- Aquí tens la teva mare.

Era ja cap al migdia quan Jesús va cridar amb tota la força:- Pare, confio el meu alè a les teves mans.

I, havent dit això, va expirar.

Quan el centurió veié el que havia passat, donava gloria a Déu i deia: -Realment aquest home era innocent. Era Fill de Déu.

Un dels soldats li traspassà el costat amb un cop de llança, i a l'instant en va sortir sang i aigua.

Uns amics de Jesús van demanar a Pilat autorització per sepultar el cos de Jesús en un sepulcre nou que tenien a prop. Així ho varen fer.

El diumenge, Maria Magdalena se'n va anar al sepulcre de bon matí i veié que la pedra havia estat treta de l'entrada del sepulcre. Es va quedar a fora plorant. Es girà enrere i veié Jesús allà dret, però no s'adonava que fos ell ...

Jesús li diu: - Maria!

Ella es gira i li diu: Mestre!
Jesús li diu: -Vés a trobar els meus germans i digues-los tot.

Maria va anar a trobar els deixebles i els anunciava: - He vist el Senyor


Paraula del Senyor.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada