Comunitat Eclesial de Sant Ildefons. c/Madrazo, 92 08021 Barcelona Telèfon: 93 209 73 63 / 93 209 43 28
email: santildefons100@arqbcn.org / twitter: @Sant_Ildefons
Parròquia agermanada amb la de Sant Paulí de Nola, del barri del Besòs


19 de novembre de 2009

Sessió de novembre de la Catequesi Familiar

Els diumenges 22 (Grup A) i 29 (Grup B) de novembre tindran lloc les segones trobades del curs de la Catequesi Familiar. El tema a tractar d'aquest segon bloc serà l'Advent del Salvador.

1r. EL PÓSTER:
El pòster és una representació simbòlica del missatge de I'Advent, tal com es proclama en les lectures de la missa.

ADVENT vol dir adveniment, vinguda
SALVADOR, vol dir Aquell que ve per portar Salut, Vida Plena, plenitud de ser i vida, de felicitat i de bé i per alliberar-nos de tot mal.

Fem servir els mateixos símbols que hem posat en el Calendari litúrgic en relació a la festa de Tots Sants. Com a símbol de Déu Pare, posem la mà gran i oberta com a símbol de donador de tot ser i vida. Creador de tot I' univers, del món i dels humans.

Al centre de la maàque representa Déu Pare, hi posem una lIum resplendent símbol de tot el bé la vida i la felicitat que ens vol donar per mitjà del seu FiII estimat.

En la primera lectura s'ens diu que Jesucrist és la Llum de Déu, i que el seu regne és el Regne de la Llum. La Llum resplendent és símbol del Fill de Déu Pare que es enviat al món per donar Salut Plena a tots els homes i dones.

La Mà i la Llum resplendent estan envoltats d'un Núvol de Foc, que és el símbol de I'Esperit Sant, l'Amor de Déu, de l'Energia amb la que Déu ho crea tot .Aquí el símbol de la Mà de Déu té, a més del sentit de donar, el sentit d'enviar.De la Mà es dibuixa un camí que va de Déu cap al món. El camí és net i pla des de Déu fins al món, però a I'entrar en el món passa per muntanyes i pedres.


A partir d'aquí es representa el que llegim en I'Evangeli de Lluc. El personatge que està dret, representa a Joan que va ser escollit per Déu per preparar el poble d'lsrael per a rebre degudament al Salvador. Joan es va instal·lar al desert prop d'un camí en un lloc que travessava el riu Jordà. Molta gent anaven a allà per escoltar-lo. EII els anunciava que el Salvador estava molt a prop de venir al món i tothom s'havia de preparar per rebre'l. Animava a tots a reconèixer i penedir-se dels seus pecats, i a convertir-se deixant de fer el mal i volguent fer el bé. Com a símbol d'aquesta conversió, tirava aigua del riu al cap dels que es volien convertir de tot cor. Per això Ii deien Joan el Baptista.

També els feia mirar el camí que travessava el riu Jordà i que anava desert enllà entre roques i sorra. Llavors fent servir les paraules del profeta Isaïes els deia: "Si voleu que el Salvador vingui fins a nosaltres i a tot el món, li hem de preparar el camí:hem d'aplanar els turons i omplir els forats ... " És una manera simbòlica de dir que hem de treure tot el que és el mal. El camí també és un símbol d'un altre camí que passa per dintre el cor de cadascú de nosaltres. Durant el temps d'Advent hem de preparar el camí del nostre cor, perquè el Salvador pugui venir fins a nosaltres.

2n. MISSATGE DE L'ADVENT.
Els humans, només podem assolir la plenitud de la nostra vida d'homes i dones en el Do gratuït de Déu. Som criatures i tot ens ve de fora. No seriem sense Déu, i Déu ens crea i ens salva. Tot és Gracia! No és de nosaltres mateixos que surt la lIum i I' energia per realitzar-nos plenament.

Joan Baptista ens proclama la bona notícia de la decisió irrevocable de Déu Pare de regalar a tots i cadascun dels humans el que realment ens Salva, ens realitza plenament: I' Esperit Sant per mitjà de Jesús el Crist. Joan diu: "Jo us batejo només amb aigua.EII us batejarà amb l'Esperit Sant."

El món al que el Salvador és enviat és el món que Déu crea, i I' envia per portar la plenitud, per culminar el que eEl mateix ha començat amb la IIum del FiII i I'energia de I'Esperit. La Salvació és I' acabament de la Creació,

Joan ens indica i ens anima a adoptar assumir i alimentar les actituds espirituals que ens cal en relació a aquesta decisió de Déu:

Humilitat: reconeixement de la nostra realitat. No som els nostres Salvadors!
Obertura i actitud d'Espera a aquell que és enviat i que ve.
Acolliment: disposició d'acollir al que ve, i tal com ve.
Conversió:disposició positiva i compromesa d'assumir el seu Misteri i el seu Missatge.

Joan invitava a fer un signe comprometedor de totes aquestes actituds espirituals; el Baptisme de Conversió. I també un lliurement actiu a preparar el camí en el desert d'aquest món, que exigeix un treball de transformació de les realitats mundanes i humanes que entrebanquen la realització del Regne de la Llum.
3r. TEMATICA DE CADA GRAU.
1 r grau.- A partir de I' experiència de pertànyer al grup deIs cristians, es fa una reflexió sobre el LLlBRE que els deixebles de Jesús van escriure. Quan IIegim i escoltem els Evangelis és com si veiéssim i sentíssim Jesús.

2n grau.- 1. Reflexionant sobre el quadern JESÚS EN EL MÓN, veure com Jesús ha vingut a FER EL BÉ, i LLUITAR CONTRA TOT MAL. Jesús ens dóna el seu Esperit Sant perquè estimem AMB ELL, i no només COM ELL.
2. La vinguda de Jesús al món va durar molts anys, i Déu va fer servir molts homes i dones per fer la HISTÓRIA DE LA VINGUDA DE JESÚS.

3r grau.- El tema general de tot el grau és el CREDO. Cada vegada que ens reunim per celebrar la Missa, recitem el Credo dient : CREADOR DEL CEL I DE LA TERRA ... L'afirmació de fe, no es refereix a I' origen o causalitat del món sinó al SENTIT. No confondre crear i fer. Parlar de crear i creació en present. Ser conscients que vivim una situació cultural que assumeix les aportacions científiques de I'evolucionisme. L'afirmació de fe fonamental és: sigui com sigui la manera com hagi passat, passi i passarà, creiem que tot passa perquè Déu ho estima, ho vol i ho empeny, ho CREA. Jesús ens crida a ser col·laboradors de Déu en I'obra de la Creació, fent el bé i IIuitant contra el mal.

4t grau.- 1. Aprofundir la temàtica de 3r, sobre el tema del Mal. Anàlisi del concepte de mal: mal físic, mal moral, consciència, responsabilitat, pecat ... Jesús i el mal: Què diu i com es comporta Jesús en relació als diversos tipus de mal?
2. En la darrera plana del quadern del bloc anterior, es planteja la qüestió de la lectura dels Poemes Bíblics. L1egir el text i comentar-lo i interpretar-lo servint-se dels gravats.

5è grau.- Reflexionar, seguint I' esquema del full i els quaderns sobre el primer personatge de la història del poble de Jesús: ABRAHAM, el patriarca i pare de tots els creients.

6e grau.- Jesús ha vingut a proclamar la Bona Notícia del REGNE DE DÉU. Jesús ensenyava de manera especial amb PARABOLES.

LECTURES DE LA MISSA.

1ª Lectura de la carta de Sant Pau als Colossencs (1,12-20)
EII Jesucrist, és la L1um resplendent del Déu invisible. Engendrat abans de tota la creació.

Donem gràcies a Déu Pare, que fa que tinguem part, en el poble sant, que és el Regne de la Llum.

EII ens allibera del poder de les tenebres, i ens fa passar al Regne del seu FiII estimat, en el que tenim el perdó de tots els pecats.

Jesucrist, és el Rei del regne de la Llum i l'Amor de Déu.

Paraula de Déu

2ª Lectura de l'Evangeli, segons Sant Lluc. (3, 1-16)
L'any quinze del regnat de l' emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador de Judea i Herodes tetrarca de Galilea ... Joan, fill de Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert, i anà per tota la comarca del riu Jordà, predicant un baptisme de conversió ... Complia el que hi ha escrit al llibre del profeta Isaïes.

Una veu crida en el desert: "Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-Ii el camí. S'alçaran les fondalades i s'abaixaran les muntanyes, La serralada es tornarà una plana i el terreny escabrós serà una vall, i tothom veurà la salvació de Déu."

Joan deia a la gent que anava a fer-se batejar: "Jo us batejo només amb aigua, però ve el que us batejarà amb l'Esperit Sant de Déu!

Paraula del Senyor.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada